ماه: <span>تیر 1393</span>

رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه خانه ها

رأی شماره ۱۱۸ مورخ 8/2/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال نامه و بخشنامه‌هایی که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها است تاریخ دادنامه: ۸/۲/۱۳۹۳ شماره