برچسب: سر قفلی

  • نحوه بازداشت سر قفلی

    سر قفلی یا منافع ملك عبارت از حقوقی هستند كه ممكن است متعلق به مالك ملك باشد یا دیگری و این قبیل منافع كه مالك آنها را به موجب سند رسمی به دیگری واگذار می نماید معمولاً به املاكی تعلق دارند كه حالت تجاری را دارا می باشند. این قبیل حقوق نیز حسب درخواست مراجع […]

    Continue Reading