سوالات جامع پودمانی علمی کاربردی1390

دریافت RSS اخبار

سوالات ازمون جامع و ارزیابی حرفه ای پودمانی دانشگاه علمی کاربردی آبان ماه 1390  به سایت اضافه شد.اعضا می توانند هم اکنون نسبت به دانلود سوالات اقدام نمایند

سوالات تمامی کنکورها 48ساعت بعد برگزاری درسایت قرارگرفته وآماده دانلود باشند.

دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1002-اویونیک
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1003- برق الکترونیک و ابزار دقیق
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1004- برق قدرت – گرایش تولید
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1005- تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1006- تعمیرات مکانیکی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1007- تعمیر و نگهداری خودرو
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1008- تعمیر و نگهداری هواپیما
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1009- خدمات پس از فروش خودرو
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1010- خط تولید صنایع سرامیک
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1011- سخت افزار کامپیوتر
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1012- صنایع لاستیک
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1013- صنایع پوست و چرم
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1015- فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1016- کنترل صنعتی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1017- کنترل کیفی قطعات خودرو
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1018- کنترل کیفیت در صنعت سیمان
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1019- کنترل کیفی خودرو
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1020- ماشین افزار
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1021- معماری
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1022- مکانیک تاسیسات حرارتی نیروگاه – گرایش نیروگاه بخار
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1023- مونتاژ خودرو
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1024- مهندسی پرواز
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1025- نرم افزار سیستم
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1026- نرم افزار کامپیوتر
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1027- نقشه کشی صنعتی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1029- ارتباطات و فناوری اطلاعات
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1030- برق – قدرت گرایش پست
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1031- برق – قدرت گرایش توزیع
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1032- جوشکاری
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1033- عمران آب و فاضلاب گرایش شبکه تصفیه خانه فاضلاب
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1034- عمران آب و فاضلاب گرایش شبکه و تصفیه خانه آب
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1035- عمران آبشناسی گرایش آب های زیرزمینی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1036-عمران ساختمانهای آبی-ژئوتکنیک
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1037- عمران سد و شبکه گرایش شبکه
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1040- هوانوردی – خلبانی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1041- برنامه ریزی، کنترل تولید و لجستیک خودرو
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1042- نگهداری و بهره برداری از قنات
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1044- صنایع کمپوت سازی و کنسرو سازی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1045- تکنولوژی صنایع آرد
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1046- تکنولوژی صنایع روغن خوراکی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1047- صنعت شیرینی سازی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1048- شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1049- عمران ساختمان های آبی – ساختمان
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1050- تولید و تعمیرات بدنه خودرو
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1051- تکنولوژی کنترل
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1052- خط مونتاژ خودرو
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1053-رنگ خودرو
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1055- صنایع غذایی- تولید نان
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1057- فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش خدمات رایانه
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1058- فناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلات
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1059- نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1063- برق – قدرت گرایش پست و انتقال
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1064- برق – قدرت گرایش توزیع
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1065-صنایع غذایی – روغن خوراکی (مصوب 1384)
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1066-عمران آبشناسی گرایش آب های سطحی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – تکنولوژی آردسازی (مصوب 1385)
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1072-تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی-آزمایشگاه تشخیص پزشک
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 1090- معماری(مصوب 1385)
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 2001- گل و گیاهان زینتی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 2002- بهداشتیار دامپزشکی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 2004- انتقال آب
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 2005- تولید غلات گرایش برنج
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 2006- تولید و فرآوری زعفران
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 2007- تکنولوژی تولیدات زراعی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 2008-تکثیر و پرورش آبزیان
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 2010- تکنولوژی تولید و فرآوری پسته
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 2011- تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 2012- تکنولوژی گیاه پزشکی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 2013- تولید قارچ های خوراکی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 2014- صید و بهره برداری
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 2015- بهداشت آبزیان
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 2017- مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 2018- مکانیسین ماشین های کشاورزی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 2116-علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4001- آموزش زبان انگلیسی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4002- آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریق
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4003- آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمان های بلند
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4004- آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش نجات
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4005- اصلاح و تربیت
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4006- امداد سوانح
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4007- ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4008- تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4009- تکنولوژی آموزشی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4010- بازاریابی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4011- خدمات مسافرتی و جهانگردی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4012- بهره وری در واحدهای صنفی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4013- حسابداری گرایش برق
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4014- حسابداری گرایش دولتی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4015- حسابداری گرایش صنعتی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4016- حسابداری گرایش مالی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4017- حسابداری گرایش مالیاتی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4018- حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4019- تربیت مبلغ قرآن کریم
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4020- راهنمای آموزشی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4021- تربیت مربی تکواندو
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4022- مترجمی اسناد و مدارک
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4023-تربیت مربی قران کریم
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4025- مدیریت خانواده
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4026- میهمانداری خدمات اقامتی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4027- میهمانداری خدمات پذیرایی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4028- حسابداری گرایش آب و آب و فاضلاب
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4029- امور حفاظت اطلاعات
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4030- مروج سیاسی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4031- خدمات جهانگردی (مصوب 1385)
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4032- خدمات قضایی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4033- خدمات مالی در واحدهای صنفی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4034- خدمات مشاوره حقوقی صنوف
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4036- خدمات مشاوره ملکی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4037- سرپرستی تشکل های صنفی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4038- سرپرستی شبکه توزیع کالا و خدمات
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4039- سرپرستی مجتمع های تجاری
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4040- مدیریت خدمات بندری
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4041- مدیریت کسب و کار
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4042- هتلداری
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4044-نگارس حقوقی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4046-امور تعاون
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4047-حقوق-گرایش شورای حل اختلاف
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4048-تبلیغات و بازاریابی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4050-تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4051-حسابداری-حسابداری خدمات عمومی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4052-حسابداری -گرایش حسابرسی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4053-حسابداری دولتی-مصوب 1388
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4055-حسابداری صنعتی مصوب1388
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 4066-لجستیک-گرایش زنجیره تامین
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5001-آواز ایرانی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5002- آواز جهانی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5003- ساز ایرانی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5004- ساز جهانی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5005- فیلم سازی – تدوین فیلم
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5006- فیلم سازی – عکاسی و فیلمبرداری
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5007- فیلم سازی – کمک کارگردانی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5008-فیلم سازی -نقاشی متحرک
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5009- گریم و ماسک
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5010- گرافیک رایانه ای
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5011- نقاشی ایرانی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5012- امور فرهنگی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5013- چاپ گرایش پیش از چاپ
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5014- چاپ گرایش چاپ و امور تکمیلی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5016- خبرنگاری
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5017- روابط عمومی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5018- کتابداری و اطلاع رسانی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5019- مترجمی نوار و فیلم
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5020- امور فرهنگی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5021- روابط عمومی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5022- گرافیک -مصوب 1384
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5023- موسیقی گرایش آواز ایرانی-مصوب1385
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5024- موسیقی گرایش آواز جهانی
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5025- موسیقی گرایش ساز ایرانی-مصوب1385
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5026- موسیقی گرایش ساز جهانی مصوب1385
دانلودسوالات ازمون جامع و ارزیابی پودمانی علمی کاربردی – 5027- گریم-مصوب1386

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.