جداول وضعیت اعتبار مدرک 75 دانشگاه عربی/ هشدار درباره دانشگاه اماراتی

5ستاره {به ما امتیاز دهید}

خبرگزاری مهر – گروه حوزه و دانشگاه: 75 دانشگاه کشورهای عربی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبارسنجی می شوند که مصر و لبنان دارای بیشترین دانشگاههای نوع اول و امارات و بحرین دارای بیشترین تعداد دانشگاههای گروه دوم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عراق، عربستان‌ سعودی، یمن، کویت، امارات‌ متحده‌ عربی، بحرین، عمان‌ و قطر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هستند. دانشگاهها در کشورهای‌ حوزه‌ خلیج‌ فارس بیشتر دولتی‌ هستند و تنها در سالهای‌ اخیر امارات‌ متحده‌ عربی رشد سریع‌ دانشگاههای‌ خصوصی‌ را به خود دیده است.

‌چهار دوره‌ برای تحصیلات دانشگاهی در کشورهای عربی در نظر گرفته شده که شامل دوره دبلوم، دوره بکالوریوس، دوره‌ ماجیستر و دوره‌ دکتوراه می شود. دوره دبلوم 2 سال تحصیل است که‌ در بعضی‌ از کشورهای‌ عربی‌ ارائه‌ می‌شود. شرط‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ها داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ و یا هنرستان‌های‌ حرفه‌ای‌ است. دانشجو به‌ نمرات‌ عالی‌ برای‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ها نیاز ندارد و اکثر این‌ دوره‌ها در دانشسراها و دانشکده‌ها برگزار می‌شود.
دوره بکالوریوس (Bachelor) با گذراندن چهار سال تحصیل برای رشته های علوم پایه، 4 تا 5 سال برای رشته های فنی مهندسی و 6 سال برای رشته های پزشکی تکمیل می شود و به پایان می رسد. دوره‌ ماجیستر (Master) به 2 تا 3 سال‌ تحصیل‌ نیاز دارد و شامل‌ یک‌ سال‌ درس‌ و یک‌ سال‌ پژوهش‌ و نگارش‌ پایان‌ نامه‌ است. برای‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ دانشجو باید دارای‌ حداقل‌ معدل‌ “جید” (خوب) از دوره‌ بکالوریوس‌ باشد.
دوره‌ دکتوراه (Ph.D) به‌ 3 تا 5 سال‌ تحصیل‌ نیاز دارد. شرط‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ داشتن‌ مدرک‌ ماجیستر با معدل‌ بالا است. دانشجو در این دوره تحصیلی موظف‌ به‌ ارائه‌ پایان‌ نامه‌ تحصیلی‌ است و دفاع‌ موفقیت ‌آمیز از پایان‌ نامه‌ شرط‌ اعطای‌ مدرک‌ دکتراست.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تشریح آخرین ‌نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ کشورهای عربی نسبت به طبقه بندی این دانشگاهها در دو گروه 1 و 2 اقدام و اعلام کرد: “شهادة الدبلوم‌ با 2 سال‌ تحصیل‌ و یا تحصیلات‌ نیمه‌ تمام‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ در صورتی‌ که‌ حداقل  2 سال‌ سپری‌ شده‌ باشد، به‌ شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، “کاردانی” ارزشیابی می‌شود. درجة ‌البکالوریوس‌ / درجة‌ الاجازة Bachelor/ صادره از دانشگاه‌های‌ گروه‌ 1 و 2 به‌ شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ “کارشناسی” ارزشیابی‌ می‌شود.”
بر اساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجة ‌الماجیستر Master/ فقط‌ از دانشگاههای‌ گروه‌ 1 و تعدادی از دانشگاههای گروه 2 با شرط‌ داشتن‌ درجه‌ البکالوریوس‌ و یا کارشناسی، “کارشناسی‌ ارشد” ارزشیابی‌ می‌شود و درجة الدکتوراه / Ph.D.  فقط از دانشگاههای‌ گروه‌ 1 به‌ شرط‌ داشتن‌ درجه‌ الماجیستر و یا کارشناسی‌ ارشد، “دکترا” ارزشیابی‌ می‌شود.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرده است: “هیچیک‌ از مدارک‌ دانشگاهی‌ که‌ از دانشگاههای‌ غیر از گروه‌ یک‌ و گروه‌ دو ‌اخذ گردد، ارزشیابی‌ نمی‌شود.”

دانشگاههای‌ گروه‌ یک در کشورهای عربی برای‌ کلیه‌ دوره‌های‌ تحصیلی عبارتند از:

ردیف

نام دانشگاه

کشور

توضیحات

1

جامعة‌ الازهر

مصر

2

جامعة‌ الاسکندریة

مصر

3

جامعة‌ اسیوط

مصر

4

جامعة‌ عین‌ الشمس‌

مصر

5

جامعة‌ القاهرة‌

مصر

6

جامعة‌ الملک‌ عبدالعزیز

عربستان سعودی

7

جامعة‌ الملک‌ فهد للبترول‌ و المعدن

عربستان سعودی

8

الجامعة‌ الاردنیة

اردن

9

الجامعة‌ اللبنانیة

لبنان

10

جامعة‌ القدیس‌ یوسف‌

لبنان

11

الجامعة‌ الامریکیة فی‌ بیروت‌

لبنان

12

الجامعة الاسلامیه فی لبنان

لبنان

فقط رشته های علوم اسلامی (الهیات)، حقوق و زبان و ادبیات عربی، روابط بین الملل و دیپلماسی

13

جامعة الامام الاوزاعی (صرفا”شعبه لبنان)

لبنان

فقط رشته های علوم اسلامی (الهیات)، زبان وادبیات عربی

14

جامعة الروح القدس الکسلیک

لبنان

15

جامعة بیروت العربیه

لبنان

16

جامعة‌ دمشق‌

سوریه

17

جامعة‌ تشرین

سوریه

18

جامعة‌ حلب‌

سوریه

فقط‌ رشته‌های‌ کشاورزی‌ و تاریخ‌ علم‌

19

جامعة‌ بغداد

عراق

‌ب) دانشگاههای‌ گروه‌ دو که‌ مدارکشان‌ به ترتیب در دوره های‌ کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی ارزشیابی‌ می‌شود عبارتند از:

1- جامعة‌ الکویت ، کویت، تا مقطع کارشناسی ارشد

2- الهیئه العامه للتعلیم التطبیقی و التدریب، کویت، الف) مقطع کاردانی ب) در مقطع کارشناسی با شرط آزمون

3- جامعة‌ حلوان ، مصر، تا مقطع کارشناسی

4- جامعة‌ الزقازق، مصر، تا مقطع کارشناسی

5- جامعة‌ الطنطا، مصر، تا مقطع کارشناسی

6- جامعة‌ المنصورة، مصر، تا مقطع کارشناسی

7- جامعة‌ القناة‌ سوئز، مصر، تا مقطع کارشناسی

8- جامعة‌ المنوفیة، ‌مصر، تا مقطع کارشناسی

9- جامعة مینیا، مصر، تا مقطع کارشناسی

10- الجامعة‌ الامریکیة فی‌ قاهرة، مصر، تا مقطع کارشناسی

11- جامعة‌ ام‌ القری، عربستان‌ سعودی، تا مقطع کارشناسی

12- جامعة‌ الملک‌ سعود، عربستان‌ سعودی، تا مقطع کارشناسی

13- جامعة‌ الملک‌ فیصل، عربستان‌ سعودی، تا مقطع کارشناسی

14- جامعه آل البیت، اردن، صرفاً در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

15- جامعة‌ الیرموک، اردن، تا مقطع کارشناسی

16- جامعة‌ موتة‌، اردن، تا مقطع کارشناسی

17- جامعة‌ العلوم‌ و التکنولوجیا الاردنیة، اردن، تا مقطع کارشناسی

18- الجامعة‌ الهاشمیة، اردن، تا مقطع کارشناسی

19- الجامعة الاسلامیه فی لبنان، لبنان، مقطع کارشناسی ارشد صرفاً رشته علوم سیاسی و مقطع کارشناسی صرفاً رشته های علوم سیاسی و مدیریت

20- الجامعه الالبنانیه الدولیه Lebanes International University  با شرط آزمون تا مقطع کارشناسی

21- جامعه الجنان jinan University سوریه ، معتبر در سطح کارشناسی

22- دانشگاه آمریکایی لبنان Lebanese American University لبنان، تا مقطع کارشناسی

23- جامعة‌ حلب، ‌سوریه، تا مقطع کارشناسی

24- جامعة‌ البعث، سوریه، تا مقطع کارشناسی

25- الجامعة‌ التکنولجیا، عراق، تا مقطع کارشناسی

26- جامعة‌ البصرة‌، عراق، تا مقطع کارشناسی

27- الجامعة‌ المستنصریة، عراق، تا مقطع کارشناسی

28- الجامعة القادسیة، عراق، تا مقطع کارشناسی

29- جامعه اهل البیت Ahlulbait University عراق، تا مقطع کارشناسی

30- جامعة‌ عدن، یمن، تا مقطع کارشناسی

31- جامعة‌ صنعا، یمن، تا مقطع کارشناسی

32- جامعة‌ السلطان‌ قابوس، عمان، تا مقطع کارشناسی

33- جامعه صحار، عمان، تا مقطع کارشناسی

34- کلیه مزون للاداره والعلوم التطبیقیه، عمان، با شرط آزمون تا مقطع کارشناسی

35- کلیه الشرق الاوسط لتقنیه المعلومات، عمان، با شرط آزمون تا مقطع کارشناسی

36- کلیه مجان (Majan Colleg) با شرط آزمون تا مقطع کارشناسی

37- جامعة‌ بحرین University of Bahrainبحرین، الف) مقطع کارشناسی ب) در مقطع کارشناسی ارشد با شرط آزمون

38- کلیه البحرین الجامعیه University College of Bahrainبحرین، (با شرط آزمون) تا مقطع کارشناسی

39- جامعه العلوم التطبیقیه Applied Science University بحرین، (باشرط آزمون) تا مقطع کارشناسی

40- معهد بیرلا للتکنولوجیا Birla Institute of Technology بحرین، (باشرط آزمون) تا مقطع کارشناسی

41- الجامعه الملکیه للبنات Royal University for Women بحرین، (باشرط آزمون) تا مقطع کارشناسی

42- جامعه المملکه The Kingdom Universityبحرین، (باشرط آزمون) تا مقطع کارشناسی ارشد

43- جامعه الاهلیه Ahlia Universityبحرین، (باشرط آزمون) تا مقطع کارشناسی ارشد

44- جامعه دلمون للعلوم والتکنولوجیا Delmon University for Science andTechnology بحرین، (باشرط آزمون) تا مقطع کارشناسی ارشد

45- International University Bahrain بحرین، (باشرط آزمون) تا مقطع کارشناسی ارشد

46- جامعة‌ قطر، قطر، تا مقطع کارشناسی

47- Abu Dhabi University (United Arab Emirates) امارات متحده عربی، تا مقطع کارشناسی ارشد (باشرط آزمون)

48- الجامعه الامریکیه فی الشارقه، امارات‌ متحده‌ عربی، تا مقطع کارشناسی ارشد

49- جامعة‌ الامارات‌ العربیة المتحدة ، امارات‌ متحده‌ عربی، الف) تا مقطع کارشناسی ب) مقطع کارشناسی ارشد با شرط آزمون

50- جامعة‌ عجمان‌ للعلوم‌ و التکنولجیا، امارات‌ متحده‌ عربی، تا مقطع کارشناسی

51- کالج هوانوردی Aviation College امارات متحده عربی، در مقطع کارشناسی فقط رشته های جهانگردی، حمل و نقل هوائی و مهندسی هوانوردی

52- دانشگاه‌ آمریکایی‌ دبی، امارات متحده عربی، (با شرط‌ آزمون) تا مقطع کارشناسی،

53- شعبه‌ دانشگاه‌ ولونگونگ‌ استرالیا در دبی، امارات متحده عربی، (با شرط‌ آزمون) تا مقطع کارشناسی

54- دانشگاه کانادایی دبی Canadian University of Dubai امارات متحده عربی، به شرط آن که تاریخ شروع به تحصیل قبل از ژانویه 2010 میلادی باشد تا مقطع کارشناسی(با شرط‌ آزمون) قابل بررسی و ارزشیابی است.

55- دانشگاه‌ شارجه‌ University of Sharjah امارات متحده عربی، (با شرط‌ آزمون) تا مقطع کارشناسی

56- American College of Dubai امارات متحده عربی، تا مقطع کارشناسی پس از بررسی کیفی قابل ارزشیابی است

‌به گزارش مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: کلیه مدارک صادره از دانشگاههای Canadian University of Dubai (امارات متحده عربی) چنانچه  شروع به تحصیل بعد از ژانویه 2010 میلادی باشد غیر قابل بررسی و ارزشیابی است.

همچنین کلیه مدارک صادره از دانشگاههای kurdistan University (عراق) و Southern New Hampshire University نیز غیر قابل بررسی و ارزشیابی است.

بر اساس اعلام اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چنانچه نام دانشگاه یا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غیر معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی باید اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام کند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

advanced-floating-content-close-btnبرای مشاوره تلفنی اینجا کلیک کنید پاسخگویی 16 الی 21