اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

رئیس قوه قضاییه “اصلاحیه ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب” را ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این اصلاحیه ماده ۳۴ این آیین نامه به شرح ذیل است:

اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۴ – در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.
تبصره ۱ – واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.
تبصره ۲- واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.
تبصره ۳- اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.
تبصره ۴- اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
این اصلاحیه در تاریخ ۹۵/۱/۲۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی

هشدار درباره دادن سفته سفید، مبلغ چاپ شده روی سفته، سقف تعهدات آن نیست

حتما روی سفته، عبارتی را که بشکل عمودی بچاپ رسیده و سقف تعهد آن را مشخص می‌کند، دیده‌اید. برخی از افراد به اعتبار همین عبارت، از نوشتن مبلغ سفته هنگام ارائه آن به دیگران خودداری می‌کنند و فرضشان این است که سفته‌ای که می‌دهند، حداکثر تا سقف مندرج روی آن برایشان تعهد ایجاد می‌کند؛ حال آنکه کارشناسان می‌گویند این عبارت بیانگر سقف تعهد سفته نیست.

پرسش :

لطفا معنی “تودیع سفته بدون تکمیل محتوای آن مانند درج مبلغ در آن به دیگران می تواند عواقب بدی داشته باشد” را توضیح دهید.

پاسخ کارشناسان :

تودیع (سپردن یا دادن) سفته به دیگران ممکن است بدون تکمیل محتوای آن صورت گیرد مثلاً مبلغ در آن قید نمی شود، این موضوع از این جهت اتفاق می افتد که بر روی سفته مبلغی چاپی و مشخص درج گردیده است و از این جهت افراد دیگر اقدام به درج مبلغ نمی نمایند.

اما نکته ای که بایستی بیان نمود این است که درست است درج مبلغ چاپی مشخص در روی سفته بیانگر سقف تعهد سفته می باشد اما این بدان معنا نخواهد بود که امکان درج مبلغ بیشتر بر روی سفته وجود نخواهد داشت. لذا دارنده سفته همواره این امکان را خواهد داشت تا با درج مبلغ بیشتر مشکلات و تعهداتی را برای صادرکننده سفته ایجاد نماید.

النهایه بهتر است که خود صادرکننده اقدام به درج و پر کردن محتویات سند تجاری نماید، این درحالی است که پر کردن محتویات سند توسط خود دارنده نیز ممکن است مشکلاتی را از نظر قانونی برای وی بوجود آورد.

چکونه می توان نفقه را تعیین کرد؟

نفقه به همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به دلیل نقصان یا مرض گفته می‌شود. برای تعیین میزان نفقه، باید ملاک‌ها و معیارهایی را مورد توجه قرار داد. در حقیقت، ضابطه موجود برای تعیین میزان نفقه، بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، است و در صورت نبود توافق میان زوجین در خصوص میزان نفقه، دادگاه، خود میزان نفقه را تعیین می‌کند.
شرایط پرداخت

به محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین کند و هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، «ناشزه» گفته می‌شود.
ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه

ادامه مطلب

نظریه مشورتی درباره اشد مجازات در جرائم متعدد

معاونت حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی را درباره قانون اشد مجازات در تعدد جرائم،‌ منتشر کرد.‏

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه فردی مرتکب سه جرم شده باشد، اشد مجازات برای هر کدام در نظر گرفته می‌شود و چنانچه تعداد جرائم به بیش از ۴ عدد برسد اشد هرکدام از مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود و قاضی می‌تواند تا نصف آن مجازات را نیز اضافه کند.

همچنین در تبصره ۴ این ماده آمده است: مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه هفت و هشت اجراء نمی‌شود، این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.

در همین ارتباط سوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که اگر جرمی تعزیری بوده و مشمول درجه‌های هفت و هشت باشد، آیا اشد مجازات‌های تا درجه ۶ همراه با جرایم درجه ۷ و ۸ اجرا می‌شود؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در مقام پاسخ اعلام کرده است، مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت مندرج در حکم با مجازات‌های اشد تعزیری درجه ۱ تا ۶ قابل اجراست.
سوال طرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قرار زیر است:

احتراما با عنایت به تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود، این مجازات‌ها با هم ونیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد. بر این اساس از آنجا که در ماده ۱۳۴ آمده است «… در هریک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجراست…» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، می‌بایست درجه‌های هفت و هشت نیز که در رأی آمده است اجرا گردد؟

پاسخ:با توجه به صراحت تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود؛ لذا مجازات‌های تعزیری درجه ۷ و ۸ مندرج در حکم، با مجازات‌های اشد تعزیری درجه یک تا شش مجموعا قابل اجراست.‏
توبه متهم ‏

قانونگذار در مواردی اجازه توقف اجرای مجازات را به مقام قضایی داده است و یکی از این موارد توبه متهم است.

براساس ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی، تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف‌ـ فوت متهم یا محکومٌ‌ علیه

ب‌ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت‏

پ‌ـ شمول عفو‏

ت‌ـ نسخ مجازات قانونی

ث‌ـ شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون‏

ج‌ـ توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون‏

چ‌ـ اعتبار امر مختوم‏

بر اساس تبصره یک این ماده درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.‏

همچنین تبصره ۲ عنوان می‌کند: هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کنند. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.
منبع : اطلاعات

آگهی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۴ جهت تعیین محل اشتغال

آگهی

پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۴ ، روزپنجشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ جهت تعیین محل اشتغال به کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام مراجعه نمایند ، در صورت عدم حضور، کانون رأساً اقدام به تعیین محل اشتغال فرد غایب خواهد نمود.

قابل توجه داوطلبان محترم آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم

کارت ورود به جلسه آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم، از امروز مورخ ۲۲ فروردین ماه از طریق سامانه جذب قضات ویژه مناطق محروم، قابل مشاهده و دریافت می باشد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، به داوطلبان توصیه می شود در اسرع وقت نسبت به پرینت کارت خود اقدام نمایندو در صورت مشاهده هرگونه مشکل و یاعدم تطابق مشخصات، با شمار تلفن های ۸۸۱۹۹۵۰۶-۸۸۱۹۹۵۱۹-۸۸۱۹۹۵۲۰-۰۲۱ (مدیریت جذب و آزمون) تماس حاصل فرمایند.
اهواز – جاده گلستان- انتهای بلوار پردیس – مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان.

اعلام زمان مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی پذیرفته شده در آزمون قضاوت ۹۴

زمان برگزاری مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی پذیرفته شده در آزمون قضاوت ۱۳۹۴ اعلام شد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیرو برگزاری مرحله تشریحی آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴ جدول زمانبندی مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی پذیرفته شده اعلام شد.
برای مشاهده اطلاعیه مزبور به سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی http://qazahrm.ir مراجعه کنید.
مکان برگزاری مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی به نشانی قم، بلوار ۱۵ خرداد، بعد از پمپ بنزین، نبش کوچه ۴۲ (سعدی) ساختمان آموزش قوه قضائیه، طبقه سوم و شماره تماس: ۳۷۷۸۷۴۶۰-۰۲۵ اعلام می شود.
کارنامه داوطلبان مرحله تشریحی آزمون قضاوت از روز چهارشنبه ۹۵/۰۱/۲۵ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده خواهد بود. همچنین داوطلبان پذیرفته شده برای اطلاع از جزئیات برگزاری مصاحبه علمی به اطلاعیه مربوط در سایت مورد اشاره مراجعه کنید.

۱۰۸۸ نفر به تعداد قضات اضافه شد

نود و چهارمین نشست سخنگوی قوه قضاییه :
۱۰۸۸ نفر به تعداد قضات اضافه شد
حجت‌الاسلام‌والامسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دستگاه قضایی همیشه به لحاظ کادر قضایی و کارمند دارای مشکل بود که معاونت آموزش و جذب دستگاه قضایی در سال ۹۴ بیش از سال‌های دیگر در استخدام نیرو تلاش کردند که در این راستا ۱۰۸۸ نفر به تعداد قضات افزوده شد که آن‌ها جذب استخدام و وارد دستگاه قضایی شدند که البته این تعداد در حال حاضر دادیار دادسراها هستند.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نود وچهارمین نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه دقایقی پیش با اصحاب رسانه برگزار شد.
*عفو ۱۱هزار زندانی در سال ۹۴
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در سال ۹۴ ،۱۱ هزار نفر مشمول عفو قرارگرفتند که البته تمام آن‌ها آزاد نشدند بلکه برخی از آن‌ها مدت بازداشتشان کاهش پیدا کرد اما در مجموع در سال ۹۴ یازده هزار نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفتند.
*انتصاب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری
وی افزود: همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین بهرامی به جای حجت‌الاسلام منتظری به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب شدند که مراسم تودیع و معارفه ایشان احتمالا هفته آینده برگزار می‌شود اما هنوز جایگزینی برای حجت‌الاسلام بهرامی تعیین نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد این دستگاه در سال ۹۴ بیان داشت: در سال گذشته با هماهنگی قوه قضاییه و دستگاه‌های خارج از قوه رسیدگی زیادی به وضع زندان و زندانیان انجام شد که مهمترین مقوله رسیدگی به وضع بهداشت زندانیان است.
*احداث ۳ اردوگاه و انتقال زندانیان مواد مخدر

ادامه مطلب

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

شماره۳۴۶۲۳/۱۶۵ ۱۹/۵/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۵۰۹۶۶/۴۷۶۰۰ مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصدوبیست‌وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۶۳۲۷۲ ۲۷/۵/۱۳۹۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۴۶۲۳/۱۶۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

ادامه مطلب

آیین رفتار حرفه ای و کلای مدافع

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
طرح ا ر تقای کا نو ن ها ی و کلا
« طرح شما ر ه ۲ »
آنا ن که سخن همه ر ا به خو بی می شنو ند و بهتر ین سخنا ن ر ا بر گزید ه و سر مشق خو یش قر ا ر می دهند،د ر خو ر بشا رت به و ا لا ترین مقام انسا نی هستند.
عنوان طرح:
« آیین رفتا ر حرفه ای و کلای مد ا فع»
به انضمام:
حقوق حرفه ای وکلا، تکالیف کا نو ن ها ی وکلا، منشور اخلاقی کا ر کنا ن
کا نو ن وکلا.
مجری:
کا ر گر و ه تد و ین آئین رفتار حرفه ای کا نو ن و کلای د ا دگستر ی کر ما نشا ه و ا یلا م

فهرست مطالب
آئین رفتار حرفه ای وکلای مدافع
بخش ۱: اصول کلی حرفه وکالت
بخش ۲: اجرای عدالت و حقوق شهروندی
بخش ۳:منزلت حرفه وکالت
بخش ۴: روابط وکیل با موکل
بخش ۵: رابطه وکیل با کانون وکلا
بخش ۶: روابط وکیل با مراجع قضایی
بخش ۷: روابط وکیل با همکاران
بخش ۸: روابط وکیل با کارکنان دفتر وکالت
بخش ۹: اصول اطلاع رسانی در حرفه وکالت
پیوست ها:
پیوست شماره ۱: حقوق حرفه ای وکلای مدافع
بخش ۱: در رابطه با موکل و مراجعان
بخش ۲: در رابطه با کانون وکلا
بخش ۳:در رابطه با قوه قضائیه و دادگاه ها
بخش ۴: در رابطه با نهادهای حکومتی و عموم شهروندان
پیوست شماره ۲: تکالیف کانون های وکلا
پیوست شماره ۳: منشور اخلاقی کارکنان کانون وکلا
فهرست منابع

ادامه مطلب

متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اکنون نیز در دیوان عدالت اداری اجرا می شود،
مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۹ رئیس قوه قضاییه اس ت . این آیین دادرسی به تعبیر ماده ۵۱
ای است که در ۵۱ ماده و ۷ تبصره در اجرا ی ماده ۲۳ قانون سابق دیوان « آیین نامه » ، آن
عدالت اداری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم شده و به تصویب رئیس قوه
قضاییه رسیده بو د . قبل از آن در سال ۱۳۶۲ نیز متنی به عنوان آیین دادرسی دیوان به
تصویب شورای عالی قضایی رسیده بود.
بسمه تعالی
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اکنون نیز در دیوان عدالت اداری اجرا می شود، مصوب ۱۹
ای « آیین نامه » ، اردیبهشت ۱۳۷۹ رئیس قوه قضاییه است . این آیین دادرسی به تعبیر ماده ۵۱ آن
است که در ۵۱ ماده و ۷ تبصره در اجرای ماده ۲۳ قانون سابق دیوان عدالت اداری توسط هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده بود . قبل از آن در
سال ۱۳۶۲ نیز متنی به عنوان آیین دادرسی دیوان به تصویب شورای عالی قضایی رسیده بود.
اما سال گذشته ( ۱۳۸۵ ) که قانون جدید دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی
۱۳۸۵/۹/ رسید و پس از آن که مواجه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان گردید، نهایتاً در تاریخ ۲۵
از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت و در بهمن ماه سال ۱۳۸۵ به مرحله اجرا درآمد.
ظرف ۶ ماه – از تاریخ تصویب قانون » ماده ۴۸ قانون جدید دیوان، قوه قضاییه را موظف کرده است
– لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید . تا زمان
.« تصویب آیین دادرسی مزبور بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد
با توجه به الزام قانونی مذکور پیرو هماهنگی های انجام شده از سوی رئیس محترم دیوان عدالت
اداری هیئت کارشناس ی شامل گروهی از اساتید، قضات و صاحبنظران و با مشارکت معاونت حقوق و
توسعه قضایی ۲۵ جلسه کارشناسی تشکیل و نهایتاً متن جدید آیین دادرسی دیوان در ۹۲ ماده
تنظیم گردید.
Email:amuzesh-pajuhesh@divan- نظرات و پیشنهادات خود را به پست الکترونیکی
یا به شماره های ۵۵۶۲۲۸۴۵ و ۵۵۸۹۴۹۲۳ فکس و ارسال نمایید. edalat.ir
با تشکر و سپاسمعاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

منابع وکالت ۹۵

حقوق مدنی
۱- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان
۲- اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان
۳- عقود معین ۲ و ۱ دکتر کاتوزیان
۴- قانون یار حقوق مدنی- موسسه چتر دانش
۵- مختصر حقوق مدنی دکتر محمد مهدی توکلی، نشرچتردانش


 

آیین دادرسی مدنی
۱- مجموعه آیین دادرسی مدنی، نادر صحرائی موانه، نشر چتردانش.
۲- قانون یار آیین دادرسی مدنی، صابر خلیل نژاد کیاسری، نشر چتردانش.

۳- مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی مدنی دکترعمروانی، نشرچتردانش.


 

حقوق تجارت
۱- حقوق شرکت های تجاری دکتر پاسبان
۲- حقوق اسناد تجارتی دکتر کاویانی
۳- قانون یار تجارت، وحید امینی، نشر چتر دانش.
۴- مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حقوق تجارت، دکتر مجیدقربانی، نشر چتردانش.


 

حقوق جزا
قانون یار مجازات اسلامی تالیف گروه علمی چتردانش، نشر چتردانش
۵۰۰ تست حقوق جزای عمومی + ۵۰۰ تست حقوق جزای اختصاصی


 

آیین دادرسی کیفری
قانون یار آیین دادرسی کیفری، تالبف گروه علمی چتردانش، نشر چتر دانش
۵۰۰ تست آ.د.ک یا مجموعه پرسش های آ.د.ک دکتر موذن زادگان نشرچتردانش


 

اصول فقه
۱- مبانی استنباط حقوق اسلامی، دکتر ابوالحسن محمدی، انتشارات دانشگاه تهران
۲- اصول فقه تحلیلی، سیدعلی بنی صدر  یا قانون یار اصول فقه، وحید عظیمی تهرانی، نشرچتردانش.

۴- ۵۰۰ تست اصول فقه سید علی بنی صدر نشر چتردانش


 

سایر
۱- مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوقی، نشر چتردانش (دربردارنده مجموعه ای از قوانین خاص حقوقی).
۲- مجموعه قوانین و مقررات کاربردی جزایی،نشر چتردانش (دربردارنده مجموعه ای از قوانین خاص جزایی).
۳- آراء وحدت رویه کاربردی (حقوقی – کیفری)، نشر چتردانش.
۴- مجموعه آزمونهای طبقه بندی شده وکالت، نشر چتردانش.

۵- برنامه ریزی درسی، الهام مختاری، نشر چتردانش.

 

 

جزئیات برگزاری مصاحبه علمی جذب اختصاصی منصب قضا در سال ۱۳۹۵

پیرو اتمام مهلت ثبت ­نام در سامانه جذب اختصاصی منصب قضا، جزئیات برگزاری مصاحبه علمی متقاضیان اعلام شد.
به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، این معاونت پیرو اتمام مهلت ثبت ­نام در سامانه جذب اختصاصی منصب قضا، جزئیات برگزاری مصاحبه علمی متقاضیان شامل زمان و مکان برگزاری مصاحبه علمی، مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه علمی و مواد امتحانی را اعلام کرد.

۱-‌ زمان برگزاری مصاحبه علمی:

در این مرحله از جذب اختصاصی، داوطلبان واجد شرایط ­باید در مهلت مقرر که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد، با مراجعه به سامانه جذب اختصاصی از طریق گزینه «ثبت تاریخ مصاحبه» نسبت به انتخاب زمان مصاحبه علمی خود در بازه زمانی مخصوص اقدام نمایند و زمان انتخاب شده به ‌عنوان زمان حضور داوطلب برای شرکت در مصاحبه علمی تلقی می ­گردد. لازم به ذکر است داوطلبان تنها یکبار مجاز به ثبت تاریخ مصاحبه هستند. بدیهی است مسئولیت ثبت ­نام اشتباه و متعاقباً انتخاب تاریخ مصاحبه بدون داشتن شرایط، تماماً به عهده داوطلبان می ­باشد. از این رو مطالعه دقیق ضوابط و مقررات ثبت نام و شرکت در فرایند جذب اختصاصی بسیار حائز اهمیت است.

۲-‌ مکان برگزاری مصاحبه علمی:

الف- داوطلبان دانشگاهی: تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه (معاونت منابع انسانی)، طبقه نهم.

ب- داوطلبان حوزوی: متعاقباً اطلاع ­رسانی خواهد شد.

۳-‌ مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه علمی:

الف- اصل و تصویر کارت ملی

ب- تصویر تمام صفحات شناسنامه

پ- تصویر مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح دو و بالاتر)

ت- اصل و تصویر فیش واریزی به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به شماره حساب ۴۱۵۰۱۶۰۹۰۳۰۰۷ با شناسه واریز ۲۶۰۱۶۹۳ به نام مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی شهید قدوسی (ره)

تذکر: همه مدارک باید حتماً در قالب A4 تهیه و ارائه شود.

۴-‌ مواد امتحانی:

الف- داوطلبان دانشگاهی:

۱-‌ حقوق مدنی(۱۲ نمره) ۲-‌ حقوق جزای عمومی(۱۲ نمره) ۳-‌ حقوق جزای اختصاصی(۹ نمره) ۴- ‌آیین‌دادرسی کیفری(۹ نمره) ۵- ‌آیین‌دادرسی مدنی(۸ نمره)

ب- داوطلبان حوزوی:

۱- بیع مکاسب(۳۰ نمره) ۲- جلد (۱) کفایه الاصول(۲۰ نمره)

تذکرات مهم:

۱- عدم حضور داوطلبان در زمان مقرر، به منزله انصراف از ادامه مراحل خواهد بود.

۲- نتیجه مصاحبه علمی، ۱۰ روز پس از مصاحبه از طریق سامانه اعلام نتایج قابل مشاهده خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام: در سطح استان در خصوص عمده جرایم روند رو به کاهش را داشته ایم

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان ایلام، فارس نوری رئیس کل دادگستری استان با تبریک فرا رسیدن سال نو و همچنین ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: در سال گذشته مجموعه دستگاه قضایی در استان بحمدالله با تکیه بر فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضاییه و قوانین و مقررات جاری به خوبی به وظایف خودشان عمل کردند و در سطح استان نیز در خصوص جرایم روند رو به کاهش را داشته ایم.

وی ادامه داد: خصوصاً سرقت های همراه با تهدید و سرقت های شبانه و مسلحانه و قتل های عمد و شرارت ها و آدم ربایی و جرایمی که امنیت و آسایش جامعه را به خطر می اندازد در سطح استان کاهش آماری داشتیم و به لطف خدا امنیت خوبی در استان حاکم بود.

فارس نوری نمونه بارز این قضیه را برگزاری مراسم باشکوه اربعین که جمعیت کثیری از مردم کشورمان مرز مهران را بعنوان امن ترین مرز کشور و نزدیکترین مرز کشور انتخاب کردن و الحمدالله در اوج اقتدار و سلامتی آسایش و آرامش این سفر زیارتی انجام گرفت و ما کمترین آسیب را در این زمان داشتیم.

رئیس کل دادگستری استان با تقدیر از تلاش سازمانهای وابسته به قوه قضاییه در استان گفت: همه سازمانهای قضایی استان در حیطه وظایف خودشان کارهای خود را به درستی انجام داده اند و بصورت شبانه روزی در خدمت مردم هستند و الحمدالله رضایت عامه مردم هم برقرار هست.

فارس نوری با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در مبارزه با امر زمین خواری اظهار داشت: بحمدلله در مبارزه با زمین خواری جزء استانهای برتر کشور هستیم و مجموعه قضایی استان با تعامل و هماهنگی و همکاری خاصی که هم بین سازمانها و هم با مجموعه اجرایی دارند وظایف خود را به خوبی انجام می دهند و انشاء الله امسال بتوانیم با اجرایی شدن بحث اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر انجام اقدامات عملی در این خصوص تمام توان خود را بکار گیریم.

در این دیدار نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایلام نیز با تبریک آغاز سال نو به مجموعه دستگاه قضایی استان گفت: قطعا” دستگاه قضایی عامل اساسی در اجرای امنیت و برقراری عدالت است.

۲۲۲-۷۷۷

نویسنده: خبرنگار قوه قضائیه
کد خبر: ۷۹۰۵۰

جزئیات برگزاری مصاحبه علمی جذب عمومی منصب قضا سال ۱۳۹۴

جزئیات برگزاری مصاحبه علمی داوطلبان پذیرفته شده در آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴ اعلام شد.

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، جزئیات برگزاری مصاحبه علمی داوطلبان پذیرفته شده در آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴ شامل زمان برگزاری مصاحبه علمی، مکان برگزاری مصاحبه علمی، مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه علمی و مواد امتحانی اعلام شد.

۱-‌ زمان برگزاری مصاحبه علمی:

داوطلبان برای اطلاع از زمان برگزاری مصاحبه علمی خود باید به اطلاعیه مندرج در سایت معاونت منابع انسانی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است زمان مقرر برای مصاحبه هر داوطلب، قطعی و غیرقابل تغییر است.

برای مشاهده اطلاعیه مزبور کلیک کنید.

۲-‌ مکان برگزاری مصاحبه علمی:

الف- داوطلبان دانشگاهی: تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه (معاونت منابع انسانی)، طبقه نهم.

ب- داوطلبان حوزوی: متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

۳-‌ مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه علمی:

الف-اصل و تصویر کارت ملی

ب-تصویر تمام صفحات شناسنامه

پ-تصویر مدرک تحصیلی (کارشناسی یا سطح دو و بالاتر)

ت-کارنامه مرحله تستی آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴

ث- کارنامه مرحله تشریحی آزمون قضاوت سال ۱۳۹۴

تذکر: همه مدارک می­بایست حتما در قالب A4 تهیه و ارائه شود.

۴-‌ مواد امتحانی:

الف-داوطلبان دانشگاهی:

۱-‌ حقوق مدنی (۱۲ نمره) ۲-‌ حقوق جزای عمومی (۱۲ نمره) ۳-‌ حقوق جزای اختصاصی (۹ نمره) ۴- ‌آیین‌دادرسی کیفری (۹ نمره) ۵- ‌آیین‌دادرسی مدنی (۸ نمره)

ب-داوطلبان حوزوی:

۱- بیع مکاسب(۳۰ نمره) ۲- جلد (۱) کفایه الاصول(۲۰ نمره)

تذکرات مهم:

۱-عدم حضور داوطلبان در زمان مقرر، به منزله انصراف از ادامه مراحل خواهد بود.

۲-نتیجه مصاحبه علمی، یک هفته پس از مصاحبه از طریق پیامک به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

برای اطلاع بیشتر به سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه http://www.qazahrm.ir مراجعه فرمایید.

۵۵۵-۲۲۲
نویسنده: خبرنگار قوه قضائیه