نقد راي 708 ديوانعالي كشورو عدم رعايت عرف و مصلحت اصحاب دعوي

بنام خداوند بخشنده ومهربان عدم  رعايت عرف و مصلحت اصحاب دعوي نقد راي 708 ديوانعالي كشور  “ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تقسیط مهریه نافی حق حبس زوجه نیست نويسنده ” مرتضي شكبياگهر از مقالات ارسالی به حقوق امروز راي وحدت رويه شماره 708 مورخ 22/5/1378 هيت عمومي ديوان عالي كشور درمورد اختلافات موجود در تفسير ماده 1085 قانون مدني ( حق حبس درنكاح ) درمورد مهريه عندالمطالبه اي كه به حكم دادگاه تقسيط و پرداخت اقساط براساس شرايط

ادامه مطلب

پاربرگ سایت

نوارکناری کشویی

درباره ما

جعفرجعفرزاده وکیل پایه یک دادگستری ایلام-09185104800