برچسب: کلاهبرداری

  • کلاهبرداری

    « کلاهبرداری » · الف : مستندات موجود در قوانین : 1 – ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 و تأئید مجمع تشخیص مصلحت نظام 15/9/67 2 – ماده 596 ق . م . ا به عنوان تحصیل از راه ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس دیگری3 […]

    Continue Reading