برچسب: چک

 • زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

  زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

  در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک پس از صدور رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 وضعیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک دچار تغییرات عمده شده و از این پس نباید به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی که به توضیح آن پرداختیم عمل نمود به موجب رای وحدت رویه شماره 812 که مقرون می دارد:

  Continue Reading

 • صدور اجرائیه چک و خسارت تاخیر تادیه

  صدور اجرائیه چک و خسارت تاخیر تادیه

  شرایط صدور اجراییه چک از طریق دادگستری دارنده چک برای اینکه بتواند تقاضای صدور اجراییه چک از دادگاه نماید چکی که در دست دارد باید دارای شرایطی باشد: – برای پرداخت مبلغ چک شرطی در متن چک تصریح نشده باشد. – در متن چک تصریح نشده باشد که چک جهت تضمین است. – صادرکننده چک نسبت به چک صادره به بانک دستورعدم پرداخت نداده باشد.

  Continue Reading

 • شکایت از چک برگشتی؛ کی و به کجا؟

   آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده؛ ولی متوجه می شوند که در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی؛ یا در راهروهای تودرتوی دادگستری، افرادی را که پشت درهای بسته […]

  Continue Reading

 • متن قانون چک با آخرین اصلاحات

  با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم. ماده ۱: (الحاقی […]

  Continue Reading