برچسب: سوال رایگان

  • دانلودنمونه سوال رایگان تمام رشته ها و دانشگاهها

    سوالات پیام نور رشته دروس حقوق صرف و نحو عربي زيست شناسي ويروس شناسي علوم اقتصادي و حسابداري اصول حسابداري 1 مباني جامعه شناسي علوم تربيتي فلسفه آموزش و پرورش – مولف دکتر ابراهيم زاده، تهيه کننده رضايي فلسفه آموزش و پرورش – مولف دکتر ابراهيم زاده، تهيه کننده زاهدي مقدمات تکنولوژي آموزشي روان شناسي […]

    Continue Reading