برچسب:  <span>سردفتران</span>

برای رفع مشکلات جامعه سردفتران چه باید کرد؟

بسم الله الرحمن الرحیم برای رفع مشکلات جامعه سردفتران چه باید کرد؟ امنیت، زاده قدرت دولت است وقدرت اساس وشرط وجودی هر دولت واین قدرت درقالب قوانین