برچسب: سایت

  • آیا استفاده از سایت برای وکلا تبلیغ است؟

    شیوع اینترنت به عنوان وسیله ارتباطی و توسعه کاربردهای آن از جمله در زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی مورد نیاز کاربران، خواسته یا ناخواسته، بشر امروزی را از به کارگیری این وسیله ناگزیر کرده است. اجتناب کردن و پرهیز دادن افراد از به کارگیری چنین وسیله ای خبطی است که ما را از قافله توسعه […]

    Continue Reading