برچسب:  <span>سایت اینترنتی</span>

آیا داشتن سایت اینترنتی برای وکیل تبلیغ محسوب می شود؟

اخیرا اتحادیه کانون های وکلای دادگستری در نارنجستان نور مازندران تشکیل جلسه داد. از جمله مباحث مطرح شده، مساله جایز دانستن یا ندانستن امکان تبلیغ برای وکلا