برچسب:  <span>سئوالهای</span>

دانشگاه آزاد

خرم آباد – خبرگزاری مهر: مرگ یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد بروجرد بر اثر پرتاب از اتوبوس به دلیل باز بودن درب آن، اما و اگرهای زیادی