برچسب:  <span>خروج موقت</span>

نحوه اجازه خروج موقت از کشور

نویسنده:سید مرتضی علم الهدی مقالات سایت حقوق امروز از انجا که ما ایرانی ها از زمان شاهنامه عادت به فتح ۷ خان داشته ایم لذا در اکثر