برچسب: خانواده

  • لايحه حمايت از خانواده به ايستگاه آخر رسيد

    لايحه حمايت از خانواده به ايستگاه آخر رسيد لايحه جنجالي حمايت از خانواده كه پس از ۴۳ سال دوباره تدوين و تنقيح شد و در مراحل بررسي بارها با موج گسترده اي از انتقاد مخالفان و حمايت موافقان مواجه شده است به ايستگاه آخر رسيده و هفته آينده در صحن علني مجلس بررسي مي شود. […]

    Continue Reading