برچسب:  <span>حق دفاع</span>

حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي

به نام خدا عنوان مقاله: حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نگارندگان: سيدنجم الدين حسينی علی باقری چکيده حق دفاع از مقدس ترين حقوق انساني

حق دفاع در تحقيقات مقدماتى

حميدرضا سلمانيان وکیل پایه یک دادگستری افراد با زندگى در اجتماع قسمت عمده حقوق و آزادى هاى خويش را از دست داده و توافق مى كنند با خوددارى از