برچسب: حقوق ميت

  • حقوق ميت

    مقدمه: مرگ به معناي پايان و توقف فعاليت‌‌هاي قلب و از بين رفتن بدون بازگشت اعمال مغزي است كه انسان زنده را به ميت تبديل مي‌كند. پديده‌اي كه آثار حقوفي چون حال شدن ديون ، انحلال عقد نكاح بين ميت و همسرش ، تعيين وراث متوفي و… را در پي دارد. . طبق آنچه حقوقدانان […]

    Continue Reading