برچسب: حقوق تجارت

  • ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل

    ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل بسم الله الرحمن الرحيم جناب آقاي عرفاني مقدمه امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذيرفته شده حقوق تجارت بين الملل به ويژه در زمينه ورشكستگي و رعايت قواعد آن بي فائده نيست. بسيار اتفاق مي افتد كه […]

    Continue Reading