برچسب: تخليه

  • مراحل حكم تخليه

    7خوان حكم تخليه اجاره قراردادي است كه به موجب آن مستاجر در مقابل مالي كه به موجر پرداخت مي‌كند، براي مدت مشخص و معيني (مثلا يك هفته، يك ماه، يك سال و…) از منافع مورد اجاره بهره‌مند مي‌شود. اماكني كه براي كسب و كار و تجارت اجاره داده شده‌اند حسب مورد، تابع يكي از قوانين […]

    Continue Reading