برچسب:  <span>تبدیل سند وکالتی ملک به قطعی و معامله وکالتی</span>

تبدیل ملک به قطعی و معامله وکالتی

تبدیل سند وکالتی ملک به قطعی و معامله وکالتی  معامله وکالتی به معامله‌ای گفته می‌شود که فروشنده هنگام فروش سند را به نام خریدار نمی‌زند. در عوض