برچسب:  <span>بررسي لايحه حمايت از خانواده</span>

بررسي لايحه حمايت از خانواده(مصطفي مظفري،حسن فدايي) چكيده: خانواده به عنوان مهمترين و موثرترين نهاد اجتماعي كه قواعد اخلاقي در آن جايگاه ويژه اي دارد نقش به