برچسب:  <span>امر قضا</span>

آزمون تصدی امر قضا 9 مهر برگزار می‌شود

مديركل آموزش قضات خبرداد‌ حسن افشار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت:‌ به لحاظ تقاضاي مناطق چهارگانه مجري برگزاري آزمون در تبريز، مشهد، اهواز و كرمان