برچسب: اكراه

  • اكراه درقتل از نظر فقهي

    به قلم حجت الاسلام والمسلمين علي شوشتري روايات تقيه موثقه مسعدة بن صدقه – مرحوم حرعاملي به سند خودش از علي بن ابراهيمي قمي ، از هارون بن مسلم ، از مسعده بن صدقه عن ابي عبدالله (ع) پس از نقل روايتي نستبا طولاني تا به اينجا مي رسد كه مي فرمايد : وتفسير مايتقي […]

    Continue Reading