برچسب:  <span>اداره ثبت</span>

صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک

محمد رضا سماواتی پور وکیل دادگستری – تهران به خاطر دارم در دوران دانشجویی یکی از اساتید معروف ـ که هم اکنون نیز در قید حیات می