برچسب:  <span>اختلاس</span>

اختلاس چیست و مجازات آن در قانون

اختلاس از جمله جرایمی است که در حکم خیانت در امانت در نظر گرفته شده و مجازات خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی به شرح زیر