سوالات كارداني به كارشناسي جامع علمي كاربردي 1390

سوالات آزمون كارداني به كارشناسي جامع علمي كاربردي دي ماه 1390 به سايت آزمون اضافه ش

سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – عمومی (کلیه رشته ها)
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 150- مهندسی تکنولوژی تولید کمپوت و کنسرو
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 151- آلودگی محیط زیست (بازیافت)
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 152- مهندسی تکنولوژی آب – آب های زیر زمینی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 153- مهندسی تکنولوژي الکترونیک
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 154- مهندسی تکنولوژی اویونیک
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 155- مهندسی تکنولوژی برق – شبکه های انتقال و توزیع
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 156- مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 157-مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 158- مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (IC
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 159مهندسی تکنولوژی تغییر شکل فلزات
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 160- مهندسی تکنولوژی جوشکاری
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 161- مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 162- مهندسی تکنولوژی صنایع آرد
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 163- مهندسی تکنولوژی صنایع روغن خوراکی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 164- مهندسی تکنولوژی صنایع قندسازی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 165-صنایع لاستیک
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 166- مهندسی تکنولوژی کنترل (ابزار دقیق-ساخت….
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 167- مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 168- مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش سوئیچ های شبکه
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 169- مهندسی تکنولوژی مراقبت نگهداری مکانیک نیروگاه
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 170- مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 171- مهندسی تکنولوژی ساخت تولید (قالبسازی-ماشین…
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 172- مهندسی تکنولوژی ساختمان
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 173- مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 174- مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 175- مهندسی تکنولوژی عمران – آب و فاضلاب
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 176- مهندسی تکنولوژی عمران – نگهداری و بهره برداری
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 177- مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 178- هوانوردی – خلبانی CPL&IR
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 179- مهندسی تکنولوژی متالوژی – ذوب فلزات
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 180- معماری
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 181- مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 182- مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 184- مهندسی تکنولوژی هواپیما
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 185-مهندسی تکنولوژی هواشناسی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 186-مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و …
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 190-مهندسی تکنولوژی صنایع چوب گرایش سازه های چوبی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 193-مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیر زمینی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 194-مهندسی تکنولوژی راه سازی-راه داری
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 195-مهندسی تکنولوژی سازه های زیر زمینی مترو و راه آهن
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 196- مهندسی تکنولوژی سرامیک کاشی و چینی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 197-مهندسی تکنولوژی شیرینی و شکلات گرایش آردی و غیر آردی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 198-مهندسی تکنولوژی فراورده های مواد معدنی فلزی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 199-مهندسی تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 251- آبخیزداری گرایش فرسایش و رسوب
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 252-احیا و بهره برداری از مناطق بیابانی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 253- انتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه ها
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 254- بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 255- پرورش اسب
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 256- پرورش زنبور عسل
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 257- تکنولوژی پرورش طیور
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 258- تکنولوژی پرورش گاو
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 259-پرورش گوسفند و بز
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 260- تکثیر و پرورش آبزیان
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 261- تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 262- تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 263- تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 264- تولید و فرآوری چای
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 265- تولید دانه های روغنی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 266- جنگلداری جامع (آگروفارستری)
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 267- جنگل کاری و پارک های جنگلی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 268- حفاظت و حمایت منابع طبیعی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 269- زراعت برنج
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 270-صید وبهره برداری آبزیان
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 271- فرآوری محصولات شیلاتی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 272-گوشت وفراورده های گوشتی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 273- مدیریت تلفیقی آفات
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 274- مرتع داری
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 275- مکانیزاسیون کشاورزی زراعی و باغی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 276- تولید و فرآوری پسته
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 277مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین های…
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 278-توزیع و مصرف اب کشاورزی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 279-فناوری زیستی مواد غذایی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 351- آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 352- آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات..
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 353- اصلاح و تربیت
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 354- حسابداری
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 355- حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 356- راهنمای آموزشی – آموزش بزرگسالان
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 357- مدیریت امداد در سوانح – مدیریت عملیات امداد..
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 358-مدیریت امور امداد
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 359- مدیریت حفاظت اطلاعات
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 360- مدیریت هتلداری
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 361-پست
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 363-حقوق-گرایش ارشاد درامور کیفری
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 364-حقوق-گرایش ارشاد در امور مدنی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 365-مدیریت تعاون
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 366-مدیریت گردشگری
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 367-مدیریت تبلیغات گرایشهای تجاری-سیاسی-فرهنگی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 368-مدیریت سامانه های اطلاعاتی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 451-آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 453چاپ و نشر (آماده سازی چاپ-تکنولوژی امور تکمیلی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 454- روابط عمومی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 455- صنایع دستی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 456- طراحی پوشاک
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 457- طراحی و تکنولوژی دوخت
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 458- فیلم سازی گرایش تدوین
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 459- علوم کتابداری و اطلاع رسانی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 460- ارتباط تصویری گرافیک (تصویر سازی-طراحی چاپ…
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 461- مدیریت امور فرهنگی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 462- مرمت و احیاء بناهای تاریخی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 463-موزه داری
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 464- نوازندگی ساز ایرانی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 465- نوازندگی ساز جهانی
سوالات کاردانی به کارشناسی جامع علمی کاربردی – 466- طراحی فرش دستباف

د

 

این یک پست تبلیغاتی می باشد .سایت حقوق امروزهیچ گونه مسئولیتی در قبال محصول و وب سایت آگهی دهنده بر عهده نخواهد داشت


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.