معرفی برترین مراکز تحقیقاتی بالینی و علوم پایه پزشکی

5ستاره {به ما امتیاز دهید}

وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی نتایج آخرین وضعیت ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی را در دو حوزه علوم بالینی و علوم پایه پزشکی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند ارزشیابی فعالیتهای مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بر اساس شاخص هایی از جمله تولید دانش، ظرفیت سازی و طرح های تحقیقاتی این مراکز انجام شده است.

بر اساس امتیاز ارزشیابی سال مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بالینی کشور دارای ردیف مستقل بودجه، مرکز تحقیقاتی غدد و متابولیسم از دانشگاه علوم پزشکی تهران با 7 هزار و 576 امتیاز رتبه اول، مرکز تحقیقاتی گوارش و کبد از دانشگاه علوم پزشکی تهران با 6 هزار و 368 امتیاز رتبه دوم و مرکز تحقیقاتی غدد درون ریز از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با 4 هزار و 241 امتیاز رتبه سوم را کسب کرده اند.

ردیف نام مرکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی یا موسسه مربوطه رتبه در گروه مراکز تحقیقاتی
1 غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول مراکز تحقیقاتی بالینی دارای ردیف مستقل بودجه
2 چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت
3 گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله رتبه اول مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از 3 سال فعالیت
4 چشم پزشکی نور بیمارستان چشم پزشکی نور رتبه اول مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از یکسال فعالیت
5 علوم کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه اول مراکز تحقیقاتی علوم پایه (بیومدیکال) دارای ردیف مستقل بودجه
6 ریز فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه اول مراکز تحقیقاتی علوم پایه فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت
7 پژوهشکده تولید مثل جهاد دانشگاهی رتبه اول مراکز تحقیقاتی علوم پایه فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از 3 سال فعالیت
8 ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رتبه اول مراکز تحقیقاتی علوم پایه فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از یکسال فعالیت

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بالینی کشور دارای ردیف مستقل بودجه

همچنین بر اساس بخش دیگری از این ارزشیابی به ترتیب مراکز تحقیقاتی بیماریهای کلیه و مجاری ادراری از شهید بهشتی، قلب وعروق از اصفهان، ایمنولوژی، آسم و آلرژی از تهران، چشم پزشکی از شهید بهشتی، پوست و جذام از تهران، قلب و عروق از تهران، گوارش و کبد از شهید بهشتی، آسیب های شیمیایی از بقیة الله، هماتولوژی و آنکولوژی از تهران، پیوند اعضاء یافته های بیولوژیک از شیراز، تروما از تهران، ناباروری از یزد، میکروب شناسی بالینی از شیراز، علوم دندانپزشکی از شهید بهشتی، غدد و متابولیسم از اصفهان، سل و بیماریهای ریوی از شهید بهشتی، پوست از شهید بهشتی، گوش و حلق و بینی از ایران، قلب و عروق از مرکز آموزشی شهید رجایی در رتبه های چهارم تا بیست و دوم قرار گرفتند.

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از سه سال فعالیت

بر اساس نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بالینی کشور که فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از سه سال فعالیت رسمی سه مرکز تحقیقاتی چشم پزشکی، روانپزشکی و سرطان هر سه از دانشگاه علوم پزشکی تهران در ردیف های اول تا سوم قرار گرفته اند. در این گروه 42 مرکز تحقیقاتی حضور داشتند که به ترتیب امتیازات بدست آورده رتبه بندی شدند.

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از سه سال سابقه فعالیت

به گزارش مهر، نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از سه سال سابقه فعالیت رسمی نیز اعلام شده است که بر اساس آن مراکز تحقیقاتی گوارش و کبد از دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله، رشد و تکامل کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران و تروما از دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله در ردیف های اول تا سوم قرار گرفتند. در این گروه 62 مرکز تحقیقاتی مورد ارزشیابی قرار گرفتند.

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از یکسال سابقه فعالیت

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بالینی که فاقد ردیف مستقل بودجه هستند و کمتر از یک سال است که فعالیت تحقیقاتی داشته اند نیز ارزشیابی شده اند که بر این اساس سه مرکز تحقیقاتی چشم پزشکی نور از بیمارستان چشم پزشکی نور، مادر، جنین و نوزاد از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اکوکاردیوگرافی از مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی توانسته اند رده های اول تا سوم را به خود اختصاص دهند. در این گروه 17 مرکز رتبه بندی شده اند.

اعلام نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پایه پزشکی (بیومدیکال)

به گزارش مهر، نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور در گروه علوم پایه پزشکی نیز بر اساس شاخص هایی از جمله تولید دانش، ظرفیت سازی و طرح های تحقیقاتی این مراکز اعلام شده است.

بر اساس ارزشیابی سال 88 مراکز تحقیقاتی علوم پایه پزشکی دارای ردیف مستقل بودجه، مرکز تحقیقاتی علوم کاربردی دارویی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه اول با امتیاز 4918.8، مرکز تحقیقاتی علوم سلولی “رویان” از جهاددانشگاهی رتبه دوم با امتیاز 4874.5 و مرکز تحقیقاتی علوم دارویی از دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه سوم با امتیاز 4506.6 کسب کرده اند.

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پایه پزشکی دارای ردیف مستقل بودجه

بر اساس اعلام وزارت بهداشت مراکز تحقیقاتی علوم اعصاب از شهید بهشتی، واکسن و سرم سازی رازی از وزارت جهاد کشاورزی، ژنتیک از علوم بهزیستی و توانبخشی، علوم و تکنولوژی در پزشکی از تهران، علوم دارویی از مشهد، بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل و نازایی از جهاد دانشگاهی، علوم اعصاب از کرمان، مطالعات سرطان شناسی از شیراز، ایمونولوژی از مشهد، گیاهان دارویی از جهاد دانشگاهی، مطالعه تاریخ پزشکی و طب اسلامی و مکمل از ایران در رتبه های چهارم تا چهاردهم قرار گرفتند.

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پایه پزشکی فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال سابقه فعالیت

به گزارش مهر، وزارت بهداشت همچنین نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پایه پزشکی فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال سابقه فعالیت را اعلام کرده است که بر این اساس مراکز تحقیقاتی ریز فناوری دارویی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ریزفناوری پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشکده خون از سازمان انتقال خون رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. در این گروه 34 مرکز تحقیقاتی مورد ارزشیابی و رتبه بندی قرار گرفتند.

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پایه پزشکی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از 3 سال سابقه فعالیت

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پایه پزشکی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از 3 سال سابقه فعالیت نیز از سوی وزارت بهداشت اعلام شد که بر اساس آن مراکز تحقیقاتی پژوهشکده تولید مثل از جهاد دانشگاهی، پژوهشهای سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه از علوم پزشکی تهران و زیست فناوری از دانشگاه علوم پزشکی تبریز توانسته اند رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دهند. در این گروه

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پایه پزشکی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از یکسال سابقه فعالیت

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پایه پزشکی فاقد ردیف مستقل بودجه با کمتر از یکسال سابقه فعالیت از وزارت بهداشت اعلام و بر اساس گزارش مهر، مراکز تحقیقاتی ارتقای سلامت از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ویروس شناسی از شهید بهشتی و سلولی و مولکولی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در این گروه 15 مرکز تحقیقاتی رتبه بندی شدند.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

advanced-floating-content-close-btnبرای مشاوره تلفنی اینجا کلیک کنید پاسخگویی 16 الی 21