مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور

آرشيو اخبار و اطلاعيه هاي آزمون پيام نور
قابل توجه داوطلبان شركت كننده در آزمون فراگير دانشگاه پيام نور سال 1389 gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته (نوبت دوم)و كارشناسي ارشد (نوبت نهم)دانشگاه پيام نور سال 1389 و تاريخ برگزاري آزمون اعلام شد gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي (نوبت بيست و يكم) دانشگاه پيام نور سال 1389 و تاريخ برگزاري آزمون اعلام شد gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
تا بيست و پنجم اسفند مهلت ثبت‌نام در آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي سال 1389 دانشگاه پيام‌نور تمديد شد gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مجدد مهلت ثبت‌نام در آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي سال 1389 دانشگاه پيام‌نور gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
تاريخ ونحوه مشاهده و اصلاح اطلاعات ثبت‌نامي داوطلبان آزمون كارشناسي و كارشناسي ارشد دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور اعلام شد gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
برای دریافت دفترچه آزمون کاردانی به کارشناسی فراگیر پیام نور سال 1389 اینجا را کلیک نمایید gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
برای دریافت دفترچه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 1389 اینجا را کلیک نمایید gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
برای دریافت دفترچه آزمون کارشناسی فراگیر پیام نورسال 1389 اینجا را کلیک نمایید gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
سهميه ويژه كاركنان دانشگاه پيام نور اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و شركتي متقاضي ثبت نام در دوره‌هاي فراگير مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد سال 1389 دانشگاه پيام نور gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
نحوه درج معدل دوره كارشناسي براي داوطلبان متقاضي ثبت نام
در دوره‌هاي  فراگير كارشناسي ارشد سال 1389 دانشگاه پيام نور اعلام شد
gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص رشته جديد تحصيلي دوره‌هاي فراگير دانشگاه پيام نور مقطع كارشناسي سال 1389 سازمان سنجش اموزش كشور gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
تا بيست وچهارم دي مهلت ثبت‌نام در آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور تمديد شد gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
مهلت ثبت‌نام در آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد سال 1389 دانشگاه پيام نور تمدید شد gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
رفع ممنوعيت شركت در آزمون  دوره‌هاي فراگير دانشگاه پيام‌نور سال 1389 در مقاطع كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و كارداني به كارشناسي (كارشناسي ناپيوسته) براي داوطلبان اتباع كشورهاي افغانستان و عراق gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
كد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور در آزمون ورودي فراگير دانشگاه پيام نور در مقاطع كارشناسي ارشد كارداني به كارشناسي  سال 1389 gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
قابل توجه داوطلبان متقاضي ثبت نام در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور در مقاطع كارشناسي ارشد و كارداني به كارشناسي سال 1389 در خصوص انتخاب رشته محل gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
مناطق ممنوعه اقامت وتحصيل براي اتباع خارجي متقاضي ثبت‌نام در دوره‌هاي فراگير دانشگاه پيام‌نور سال 1389 در مقاطع كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و كارداني به كارشناسي (كارشناسي ناپيوسته) اعلام شد gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
تاريخ و نحوه ثبت‌نام در آزمون‌ دوره‌هاي فراگير كارشناسي سال 1389 دانشگاه پيام نور  اعلام شد gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
تاريخ و نحوه ثبت‌نام در آزمون‌ دوره‌هاي فراگير كارشناسي ارشد سال 1389 دانشگاه پيام نور اعلام شد gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
تاريخ و نحوه ثبت‌نام در آزمون‌ دوره‌هاي فراگير كارداني به كارشناسي سال 1389 دانشگاه پيام نور اعلام شد gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نوبت بيستم آزمون دوره‌هاي فراگير مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور در سال 1388 gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نوبت اول آزمون دوره‌هاي فراگير مقطع كارداني به كارشناسي (كارشناسي ناپيوسته) دانشگاه پيام نور در سال 1388 gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نوبت هشتم آزمون دوره‌هاي فراگير مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور در سال 1388 gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - مهمترين اخبار آزمون دانشگاه پيام نور
تاريخ و نحوه انتشار اسامي پذيرفته شدگان آزمون دوره هاي فراگير مقاطع كارشناسي ناپيوسته (كارداني به كارشناسي)، كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه پيام‌نور در سال 1388 اعلام شد

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

advanced-floating-content-close-btnبرای مشاوره تلفنی اینجا کلیک کنید پاسخگویی 16 الی 21