منابع آزمون سردفتری سال 96 +سوالات

5ستاره {به ما امتیاز دهید}

منابع آزمون سردفتری سال96

 

sardaftari 300x138 - منابع آزمون سردفتری سال 96 +سوالات

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی خبر داد.

احمد تویسرکانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسعه دفاتر اسناد رسمی بوده است، گفت: طی 10 سال اخیر هیچ آزمونی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار نشده بود، اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و انجام مقدماتی، ان‌شاءالله با برگزاری آزمون قصد داریم حدود 1000 دفترخانه اسناد رسمی را در کشور افزایش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: شرایط ثبت‌نام، تاریخ برگزاری آزمون و اطلاعات مربوط به آزمون، متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

جدول اسامی دروس، ضرایب و تعداد سئوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی

ردیف نام دروس ضرایب تعداد سئوالات
۱ حقوق ثبت
۲ آئین نامه ها و مقررات ثبتی
۳ مدنی
۴ جزا
۵ تجارت
۶ ادبیات فارسی
۷ ادبیات عربی
مجموع ۷ درس

 

 

شرایط شرکت در آزمون :

 

۱- اشخاص زیر می توانند در آزمون سردفتری اسناد رسمی شرکت نمایند :

– اشخاصی که دارای کارشناسی حقوق قضائی و فقه و مبانی حقوق اسلامی باشند.

– کسانی که دارای دو سال سابقه خدمت قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.

– سایر کارشناسی­ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.

– اشخاصی که از مراجع مسلم، دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد، باشند.

– دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.

– دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.

– دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اول اعم از تناوب و یا مستمر داشته باشند.

۲- سن سردفتران اسناد رسمی در بدو اشتغال نباید از ۲۴ سال کمتر و از ۵۰ سال بیشتر باشد.

۳- اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع تشخیص و احراز شرایط مذکور می‌باشد.

۴- در مورد ضرایب، لازم به ذکر است که تعیین ضرایب به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است ولی دروس حقوق ثبت، آیین‌نامه و مقررات ثبتی، ادبیات فارسی و عربی تعیین کننده می‌باشد.

۵- برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی منوط به نیاز سازمان ثبت و واحدهای تابعه می باشد و تاریخ برگزاری آزمون معمولاً زمستان می‌باشد.

۶- آزمون بصورت تستی و چهارگزینه‌ای می‌باشد و پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل گزینش، کارآموزی و اختبار به موجب ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مقام سردفتری اسناد رسمی منصوب می‌گردند.

 

این سوالات تنها نمونه در دسترس سوالات آزمون سردفتری است که در همه منابع به همین شکل و بدون ذکر تاریخ برگزاری آزمون آمده است

 

الف) سؤالات حقوق مدنی

۱- مسئولیت بایع نسبت به پرداخت ثمن معامله به مشتری در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع اصطلاحاً چه نامیده می‌شود؟

۱) ضامن عیوب مخفی مبیع                                     2) مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد

۳) ضامن درک                                                     4) ضمان مقبوض به عقد فاسد

۲- هرگاه مبیع عیبی در زمان انعقاد بیع داشته که از نظر مشتری مخفی مانده باشد، در حالی که عیب مزبور نوعاً و عرفاً ظاهر است چه راهی برای رفع ضرر از مشتری وجود دارد؟

۱) راهی برای رفع ضرر از مشتری وجود ندارد و معامله نافذ و لازم است

۲) مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند

۳) مشتری می‌تواند معامله را فسخ یا ارش مطالبه کند

۴) مشتری فقط حق مطالبه ارش دارد

۳- برای صحت عقد ضمان لازم است :

۱) سبب دین ایجاد شده باشد                                  2) ضامن مالدار باشد

۳) مقدار دین برای ضامن معلوم باشد                      4) دین حال باشد

۴- رفع حجر از صغیر در امور مالی با چه شرایطی تحقق می‌یابد؟

۱) با رسیدن صغیر به سن بلوغ                              2) با تحقق بلوغ و رشد

۳) با رسیدن صغیر به سن هجده سال تمام               4) با احراز رشد او به وسیله دادگاه

۵- معاطات چیست و چه ماهیتی دارد؟

۱) عملی است که متضمن بخشش است و یک نوع هبه به شمار می‌آید

۲) عملی است که با قبض و اقباض تحقق می‌یابد و مفید اباحه است

۳) معامله‌ای است که با داد و ستد انجام می‌شود و عقد لازم است

۴) معامله‌ای است که با داد و ستد انجام می‌شود و عقد جائز است

 

الف) پاسخ سؤالات حقوق مدنی

۱- با توجه به مواد ۳۹۰ و۳۹۱ قانون مدنی، گزینه «3» صحیح است.

مقصود از واژه «ضمان» در ترکیب «ضمان درک»، ضمان معاوضی یا تکلیف به بازگرداندن ثمن است. و معنی «درک» ارتباط ملکیت به شخصی غیر از فروشنده است.

۲- با توجه به مواد ۴۲۲، ۴۲۳ و۴۲۴ قانون مدنی، گزینه «3» صحیح است.

بنابراین،

1- اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.

2- خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

3- عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است، اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

۳- با توجه به مواد ۶۹۰، ۶۹۱ و۶۹۴ قانون مدنی، گزینه «1» صحیح است.

زیرا، اولاً- ماده ۶۹۰ تصریح دارد که، در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد.

ثانیاً- ماده ۶۹۴ مقرر می‌دارد که، علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست. چرا که، ضمان عقد مسامحه است و در نتیجه علم اجمالی به موضوع و طرف قرارداد کافی است.

ثالثاً- از مفهوم مخالف ماده۶۹۱ که مقرر می‌دارد : «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است»، چنین استنباط می‌شود که ضمان دینی که سبب آن ایجاد شده است، صحیح است.

بنابراین، ضمان از دینی که سبب قانونی یا قراردادی آن ایجاد شده ولی هنوز به دلیل فراهم نیامدن شرایط ثبوت در ذمه قابل مطالبه نیست، صحیح است. مثلاً از شوهر می‌توان نسبت به نفقه آینده زن ضمانت کرد. همچنین است، ضمان از تعهد جاعل پیش از انجام دادن کار موضوع قرارداد.

توضیح اینکه واژه «سبب» در ماده۶۹۱ قانون مدنی به معنی مقتضی است. لیکن برخی سبب را به معنی فلسفی به کار برده‌اند.

۴- با توجه به مواد متعددی از قانون مدنی از جمله مواد۲۱۱، ۲۱۲، ۱۲۱۱ تا۱۲۱۵، گزینه «2» صحیح است.

۵- گزینه «3» صحیح است.

 

ب) سؤالات حقوق تجارت

۳۱- سرمایه‌های غیر نقدی در شرکت سهامی خاص توسط کدامیک برآورد می‌شود؟

۱) کلیه شرکاء

۲) ثبت شرکتها

۳) کارشناس رسمی دادگستری

۴) شریکی که سرمایه غیر نقدی آورده و به مسئولیت وی

۳۲- در شرکتهای سهامی انتقال :

۱) اندوخته به سرمایه ممنوع است

۲) اندوخته قانونی به سرمایه مجاز است

۳) اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است

۴) قانونی و اختیاری به سرمایه شرکت ممنوع است

۳۳- تقویم آورده غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود به عهده چه کسی است؟

۱) خود شرکاء به اتفاق آراء

۲) خود شرکاء به اکثریت عددی و  سرمایه

۳) کارشناس رسمی دادگستری

۴) کارشناس خبره دادگستری

۳۴- اگر تاجر ورشکسته دفتر نداشته باشد :

۱) ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود

۲) ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود

۳) ورشکسته به تقلب اعلان می‌شود

۴) ممکن است ورشکسته به تقلب اعلام شود

۳۵- اگر عبارت حواله کرد در متن چک قلم خورده باشد چک……

۱) غیر قابل انتقال است

۲) قابل انتقال لیکن تابع قانون مدنی است

۳) بدون اجازه صادرکننده قابل انتقال نیست

۴) قابل انتقال و تابع قانون تجارت است

ب) پاسخ سؤالات حقوق تجارت

۳۱- با توجه به مواد۷۶، ۷۸و۸۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، گزینه «3» صحیح است. مطابق ماده ۷۶، هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند. و به موجب ماده ۷۸، مجمع عمومی نمی‌تواند آورده‌های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند. و بالاخره مطابق ماده ۸۲ جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ در شرکتهای سهامی خاص ضروری است. و نمی‌توان آورده‌های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول کرد.

۳۲- با توجه به تبصره۲ ماده ۱۵۸ لایحه اصلاح قانون تجارت، گزینه «3» صحیح است.

۳۳- گزینه «1» صحیح است. بنابراین، تقویم آورده غیر نقدی در شرکت با مسؤولیت محدود به عهده خود شرکاء است. این مطلب را می‌توان از مفاد ماده ۹۸ قانون تجارت استنباط نمود که مقرر می‌دارد : «شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی دارند». بدین معنی که، اگر معلوم شود که شرکاء در شرکت با مسؤولیت محدود سهم‌الشرکه شریکی را بیش از میزان واقعی تقویم کرده و در نتیجه سرمایه شرکت را بیش از میزان واقعی تقویم نموده‌اند در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

۳۴- با توجه به بند ۳ ماده ۵۴۲ قانون تجارت، گزینه «2» صحیح است. ماده یاد شده، موارد اختیاری اعلان ورشکستگی به تقصیر را احصاء کرده است. و جمله «ممکن است» در صدر ماده بیانگر اختیاری بودن موارد می‌باشد.

۳۵- گزینه «1» صحیح است. در این مورد، دو نظر توسط حقوقدانان ابراز شده است. مطابق نظر اول، این نوع چک هم با توجه به اطلاق ماده ۳۱۲ قانون تجارت، قابل ظهرنویسی می‌باشد و قلم خوردن کلمه «حواله کرد» در متن چک مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست.

برخی دیگر از حقوقدانان، برعکس، معتقدند که چک در وجه شخص معین (به قید انحصار) قابل ظهرنویسی و انتقال نیست. این نظر موجه‌تر به نظر می‌رسد، چرا که با قبول نظر اول تفاوت مهمی بین سه نوع چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باقی نمی‌ماند و تفکیک بین این سه نوع چک در ماده ۳۱۲ کار لغوی به نظر می‌رسد. نظر اخیر مورد قبول اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۷۵۹/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۷ نیز قرار گرفته است. متن پرسشی که از اداره حقوقی به عمل آمده و پاسخ اداره مذکور ذیلاً درج می‌گردد :

سؤال : «در صورتی که در متن چک کلمه چاپی «حواله کرد» از طرف صادرکننده قلم زده شده باشد و گیرنده چک با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نماید آیا انتقال گیرنده حق طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک را دارد یا خیر؟»

جواب : «نظر به اینکه صادرکننده با قلم زدن کلمه «حواله کرد» در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است، چه علی‌الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادرکننده بوده کما اینکه بانک محال علیه بر این امر گواهی کرده است، بنابراین، دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده یک قانون صدور چک (ماده ۲ فعلی) محسوب نمی‌شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت».

 

ج) سؤالات حقوق جزا

۶۱- جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که……..

۱) در قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی تعیین شده باشد

۲) در قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده باشد

۳) در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد

۴) خلاف موازین شرعی باشد

۶۲- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان تتمیم مجازات به علت ارتکاب جرم…………..قابل اعمال است.

۱) عمدی

۲) عمدی غیر قابل گذشت

۳) اعم از عمدی یا غیر عمدی

۴) عمدی و محکومیت به تعزیر یا مجازات بازدارنده

۶۳- تخفیف مجازات به موجب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی عبارت است از تعیین مجازات به کمتر از…….

۱) حداقل

۲) حداکثر

۳) حداقل و یا تبدیل به مجازات نوع دیگر که مناسب‌تر به حال محکوم علیه است

۴) حداقل و یا تبدیل به مجازات نوع دیگر که مناسب‌تر به حال متهم است

۶۴- اجرای کدامیک از احکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست؟

۱) مجازات کسانی که به واردکردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نمایند

۲) مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم‌ربائی محکوم می‌شوند

۳) مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می‌نمایند

۴) هر سه مورد فوق

۶۵- تشدید مجازات در تکرار جرم مستلزم صدور حکم محکومیت……….

۱) برای جرم قبلی است

۲) به مجازات تعزیری و یا بازدارنده و اجرای آن است

۳) به مجازات تعزیری و یا بازدارنده جرم قبلی است

۴) به مجازات تعزیری و بازدارنده و شروع به اجرای آن است

ج) پاسخ سؤالات حقوق جزا

۶۱- با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، گزینه «3» صحیح است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ در تعریف جرم هیچگونه اشاره‌ای به اقدامات تأمینی و تربیتی نشده است.

۶۲- با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، گزینه «4» صحیح است. مطابق این ماده «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع. یا به اقامت در محل معین مجبور نماید». حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. (تبصره ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۷/۲/۱۳۷۷).

۶۳- با توجه به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، گزینه «4» صحیح است. اصولاً تخفیف مجازات یعنی تعیین مجازاتی به کمتر از حداقل. والا خود حداقل نیز مجازات قانونی است و بدون اعمال کیفیات مخففه نیز می‌توان به حداقل حکم داد.

۶۴- با توجه به ماده۳۰ قانون مجازات اسلامی و بندهای۱، ۲و۳ آن، گزینه «4» صحیح است.

۶۵- با توجه به ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی، گزینه «2» صحیح است. مطابق این ماده «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید».

 

د) سؤالات حقوق ثبت

۹۱- اگر در بین اصحاب معامله اختلافی وجود داشته باشد، سر دفتر می‌تواند ثمن معامله را اخذ و………

۱) به حساب سپرده ثبت اسناد واریز و پس از تکمیل سند ذینفع از اداره ثبت دریافت نماید

۲) پس از تکمیل سند در همان مجلس به ذینفع تسلیم نماید

۳) پس از تکمیل سند از اداره ثبت جهت پرداخت آن کسب تکلیف نماید

۴) قبض سپرده صادر و پس از تکمیل سند و صدور حکم به ذینفع پرداخت نماید

۹۲- در کدام معاملات مندرجات اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است؟

۱) املاک ثبت شده                                           2) املاک ثبت نشده

۳) اموال منقول                                                4) راجع به تعهدات مالی

۹۳- ثبت اسناد مربوط به اشخاص بیسواد چگونه انجام می‌شود؟

۱) وکیل باسواد و مطلع حضور داشته باشد مگر اینکه در بین خود معرفین، چنین شخصی باشد

۲) نماینده دادگاه محل حضور داشته باشد مگر اینکه صلاحیت دفترخانه در ثبت سند مورد تأیید دادگاه باشد.

۳) نماینده اداره ثبت محل حضور داشته باشد مگر اینکه مسئولین دفترخانه مورد اعتماد شخص بیسواد باشد

۴) یکنفر باسواد و مطلع که مورد اعتماد فرد بی سواد باشد حضور داشته باشد، مگر اینکه در بین خود معرفین چنین شخصی باشد.

۹۴- چنانچه مغایرتی در طرز تنظیم اسناد با قوانین و مقررات به وجود آید کدام مرجع رافع اشکال و اشتباه خواهد بود؟

۱) دیوان عدالت اداری                               2) دادگاه انتظامی

۳) شورای عالی ثبت                                  4) هیأت نظارت

۹۵- اگر در معاملات رهنی، بستانکار از رهن اعراض نماید عملیات اجرائی بر چه اساسی ادامه می‌یابد؟

۱) سند شرطی           2) سند رهنی              4) سند ذمه‌ای              4) سند وثیقه

د) پاسخ سؤالات حقوق ثبت

۹۱- با توجه به بند (۱۰۵) مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵، گزینه «2» صحیح است.

مطابق بخشنامه یاد شده، سردفتران و دفتریاران نمی‌توانند جز در مورد مصرح در ماده ۱۱ آئین نامه قانون اسناد رسمی وجهی را به طور امانت یا به منظور تسلیم به متعهدله از اشخاص قبول نمایند و اگر برای جلوگیری از اختلاف اصحاب معامله ضروری باشد فقط می‌توانند ثمن معامله را اخذ و پس از تکمیل سند فی‌المجلس به ذینفع تسلیم نمایند.

۹۲- با توجه به ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ گزینه «1» صحیح است. مطابق این ماده، کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

۹۳- با توجه به مواد ۶۴ و ۶۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰، گزینه «4» صحیح است.

۹۴- با توجه به بند (۷) ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰، گزینه «4» صحیح است.

بنابراین هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود.

۹۵- با توجه به تبصره ۶ ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک، گزینه «3» صحیح است.

بنابراین، در مورد معاملات رهنی بستانکار می‌تواند از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی براساس اسناد ذمه خواهد بود.

 

هـ) سؤالات آئین نامه‌ها و مقررات ثبتی

۱۲۱- اقدام دفترخانه پس از صدور اجرائیه کدام است؟

۱) ابلاغ اجرائیه به وسیله بستانکار به مدیون

۲) اعلام مراتب به مدیون و ارسال اجرائیه به ثبت محل

۳) ارسال اجرائیه برای متعهد و اجرای دادگاه

۴) دعوت از مدیون و ابلاغ اجرائیه به وی

۱۲۲- حقوق دفتریار زائد بر یکنفر را چه کسی پرداخت می‌کند؟

۱) اداره ثبت محل                                        2) سازمان ثبت اسناد

۳) سردفتر از درآمد شخصی                        4) سردفتر از درآمد اضافی متعاملین

۱۲۳- صدور ابلاغ مرخصی در کدام مورد موکول به اعلام نتیجه بازرسی دفترخانه و گواهی تصفیه حساب است؟

۱) استعلاجی بیش از یک ماه                           2) برای شرکت در آزمون سایر سازمانها

۳) برای مدت بیش از چهارماه                         4) برای خروج از کشور

۱۲۴- مهلت زمانی تشکیل دفترخانه برای کسی که به سردفتری انتخاب می‌شود چند ماه است و در صورت عدم تشکیل دفترخانه چه اقدامی صورت می‌گیرد؟

۱) ۱- تجدید تضمین                                      2) 3- لغو ابلاغ

۳) ۸- بررسی مجدد صلاحیت                          4) 8- تجدید اختبار

۱۲۵- علت اخذ ضمانت یا وثیقه نقدی از سردفتران و دفتریاران کدام است؟

۱) اخذ وام اولیه افتتاح دفترخانه و خسارت وارده به صندوق وام ضروری

۲) پرداخت هزینه مربوط به اوراق بهادار و پرداخت مال‌الاجاره محل دفترخانه

۳) تهیه لوازم و وسایل دفترخانه و پرداخت حقوق کارکنان دفترخانه

۴) جبران خسارات وارده به اشخاص و دولت و یا پرداخت جریمه نقدی محکومیتهای آنها

هـ) پاسخ سؤالات آئین‌نامه‌ها و مقررات ثبتی

۱۲۱- با توجه به تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و نیز ماده ۴ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و…. مصوب سال ۱۳۵۵، گزینه «2» صحیح است.

بنابراین، دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند.

۱۲۲- با توجه به ماده ۳۲ آئین‌نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و….. قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴، گزینه «3» صحیح است.

۱۲۳- با توجه به ماده ۱۶ آئین‌نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و….. قانون دفاتر اسناد رسمی، گزینه «4» صحیح است.

صدور ابلاغ مرخصی فقط برای خروج از کشور موکول به اعلام نتیجه بازرسی دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است. مگر در موارد ضروری که در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی اقدام به صدور ابلاغ مرخصی نماید.

۱۲۴- با توجه به ماده ۷۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴، گزینه «2» صحیح است.

بنابراین، کسانی که به سردفتری دفتر اسناد رسمی انتخاب می‌شوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند والاّ ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود.

۱۲۵- با توجه به بند ۴ ماده ۹ آئین‌نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و….. قانون دفاتر اسناد رسمی۱۳۵۴، گزینه «4» صحیح است.

مطابق این بند، ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت بانکی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت محکومیت‌های نقدی دادگاه انتظامی است و این موضوع باید در سند تصریح شود.

 

سؤالات زبان و ادبیات فارسی

۱۸۱- کدام گزینه به مفهوم جمله «موهبت حضرت عزّت از وصمت استرداد منزّه باشد» نزدیک است؟

۱) مفارقت نعمتهای حقیقی به هیچ آفت صورت نبندد

۲) مستوفی ترین لذتی صحت بود که از لوازم اقتصاد است

۳) طلب اغراض خسیس فانی عرضی خسران و غبن است

۴) خدای واهب به استثمار خیرات حقیقی امر کرده است

۱۸۲- معنی «از کرامات مکرم باید دید و از عطا، معطی» چیست؟

۱) از کرامات بزرگواران و عطای بخشندگان حقیقت را باید احساس کرد

۲) از کرامات، اکرام کننده را باید شناخت، از بخشش، بخشنده را

۳) بزرگواری را از بزرگان و بخشش را از بخشندگان باید دید

۴) بزرگواری کرامت کننده را در عطای او به دیگران باید دید

۱۸۳- مفهوم عبارت «آنان خود وحید وقت بودند و آثارشان نسیج وحده و موجب تشحیذ خاطر می‌شد» کدام است؟

۱) آنان یگانه دوران بودند و آثارشان منحصر به فرد و بی‌نظیر و خواندن آثارشان موجب تیزی خاطر می‌شد

۲) هرکس که آنان را می‌شناخت، در عصر خود یگانه بود و خاطر جمع

۳) وقت آنان بسیار اندک بود و بهتر بود برای اطمینان هر یک را جداگانه می‌دیدی

۴) برای ایجاد رشته موّدت بین آنها لازم بود آنها را یکجا جمع می‌کردی

۱۸۴- مفهوم عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟

«و گماشتگان باید که دست قاضی قوی دارند و رونق در سرای او نگاه دارند و اگر تعذری کند و به حکم حاضر نشود، اگر محتشم بود او را به عنف و کره حاضر کنند».

۱) ماموران باید سرای امیر را همیشه محافظت کنند و نگذارند کسی به زور وارد شود!

۲) ماموران باید در هر کاری دست قاضی را بازگذارند، حتی اگر حکم علیه خودشان باشد، باید بپذیرند

۳) ماموران باید باعث قدرت و هیبت قاضی باشند و حتی اگر قاضی خطا کند و مطابق شرع هم رفتار نکند، او را حمایت کنند

۴) ماموران باید باعث قدرت و هیبت قاضی باشند و اگر شخص مهمی را احضار کند و نیاید، ماموران باید با زور و قدرت او را بیاورند

۱۸۵- در جمله «دبیر باید که کریم‌الاصل شریف‌العرض دقیق النظر عمیق الفکر و ثاقب الرّأی باشد» به کدام ویژگی دبیر اشاره نشده است؟

۱) ژرف اندیشی            2) خیرخواهی              3) تیزبینی                4) نژادگی

 ز) پاسخ سؤالات زبان و ادبیات فارسی

۱۸۱- گزینه «4» صحیح است.

۱۸۲- گزینه «2» صحیح است.

۱۸۳- گزینه «1» صحیح است.

۱۸۴- گزینه «4» صحیح است.

۱۸۵- گزینه «2» صحیح است.

 

و) سؤالات زبان عربی

در سه سؤال زیر کدام گزینه معنی صحیح کلماتی است که با خط نشان داده شده؟

۱۵۱- لایمکن فصل الأهداف الهامه للمدرستین الفقهیتین الأساسیتین فی الدین الاسلامی :

۱) دو مکتب  فقهی        2) دو مدرسه فقهی         3) دو حوزه علمیه         4) دو مدرس فقیه

۱۵۲- لایزال فرض حظر التجول ساری المفعول فی البلاد :

۱) اجرای قوانین گشت زنی                          2) ممنوعیت عبور و مرور

۳) نقض مقررات                                        4) نیروهای گشتی

۱۵۳- قوات الاحتلال قاموا باعتقال العشرات من المتظاهرین :

۱) بازداشت               2) ضرب و شتم           3) متفرق کردن             4) هجوم

در شش سؤال زیر کدام گزینه ترجمه دقیق متن سؤال است؟

۱۵۴- اضربوا بعض الرأی ببعض یتولد منه الصواب :

۱) آراء گوناگون را در کنار هم نهید و با هم بسنجید تا بدینگونه به پاداش دست یابید

۲) آراء گوناگون را با هم جمع نمائید تا بدینگونه رأی درست به دست آید

۳) آراء گوناگون را در کنار هم نهید و با هم بسنجید تا نظر صحیح به دست آید

۴) در کنار نهادن آراء گوناگون سبب به دست آمدن رأی درست می‌شود

۱۵۵- اعتبروا بما قد رأیتم من مصارع القرون قبلکم :

۱) از مشاهده درگیریهای امتهائی که پیشتر از شما بودند عبرت گیرید

۲) از دیدن اوضاع یکسان قرنهای گذشته عبرت گیرید

۳) از مشاهده اوضاع یکسان امتهائی که پیشتر از شما بودند عبرت گیرید

۴) از مشاهده نابودی امتهائی که قبل از شما بودند عبرت گیرید

و) پاسخ سؤالات زبان عربی

۱۵۱- گزینه «1» صحیح است.

چراکه، به نظر می‌رسد، منظور دو مکتب فقهی بوده باشد نه دو مدرسه فقهی.

۱۵۲- گزینه «2» صحیح است.

فرض به معنی مقرر کردن و واجب گردانیدن، و حظر نیز به معنی ممنوع کردن می‌باشد.

کلمات مفروض (به معنی فرض شده و واجب شده) و محظور (به معنی منع شده) اسم مفعول از واژه‌های فرض و حظر می‌باشند.

۱۵۳- گزینه «1» صحیح است.

اعتقال مصدر از باب افتعال و از ریشه سه حرفی عقل به معنای بازداشت کردن می‌باشد.

۱۵۴- گزینه «3» صحیح است.

۱۵۵- گزینه «1» صحیح است.

 

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

advanced-floating-content-close-btnبرای مشاوره تلفنی اینجا کلیک کنید پاسخگویی 16 الی 21