وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: دختر باکره

تحليل حقوقي اثر اذن ولي در نکاح دختر باکره

« تحليل حقوقي اثر اذن ولي در نکاح دختر باکره » زهرا پيري، کارشناس حقوق قضايي بخش نخست مقدمه : انون مدني در مادۀ 1043، اذن پدر يا جد پدري را در نکاح دختر باکره لازم شمرده و مي گويد:« نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد […]

حکم صیغه موقت دختر باکره بدون اذن ولی چیست

ازدواج موقت نکاحی است که مشروط به ذکر مدت معین و مهر معین است و در آن ارث بردن و پرداخت نفقه نیست، ولی زوجین میتوانند ارث بردن و پرداخت نفقه را از راه “شرط ضمن عقد” تثبیت نمایند. از ویژگیهای دیگر متعه، عدم نیاز به طلاق است، زیرا با پایان یافتن مدت و یا […]