وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: حل اختلاف

علل اطا له ي دادرسي و راهكار هاي مقابله با آن

مقدمه توسعه قضايي آرماني اجتماعي است .كه در ساختار قضايي كشور دنبال مي شود .و مقامات قضايي همواره به دنبال رفع موانع تحقق اين آرمان هستند. يكي از مهم ترين مشكلاتي كه بر سر راه آنان قرار دارد ،اطاله دادرسي است.دادرسی با توجه به کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی  به معنای اعم رشته ای از […]

آیین نامه اجرائی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری

آیین نامه اجرائی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت دادگستری هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پیشنهاد شماره 14514/02/111 مورخ 25/7/1385 وزارت دادگستری و به استناد ماده 189 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده […]

مباني علمي اعاده دادرسي مدني از احكام شوراهاي حل اختلاف

مقدمه شوراي حل اختلاف يك نهاد تازه تاسيس در نظام قضايي ما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي‌مي‌باشد. هر چند در تاريخ قانونگذاري ايران سابقه قديمي‌دارد، از جمله قانون تشكيل خانه‌هاي انصاف مصوب۱۳۴۴. اما تشكيل شوراهاي حل‌اختلاف به شكل كنوني تا حدودي تاسيسي جديد به نظر مي‌رسد، زيرا سلب صلاحيت از دادگستري و انتقال اين صلاحيت […]

قانون شوراهاي حل اختلاف

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 28498/241 مورخ 10/5/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي […]

نحوه حل اختلاف بين مراجع قضايي و غير قضايي

ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد : هر گاه بين دادگاهها عمومي ،‌ نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت ،‌ اختلاف محقق شده همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي و انقلاب و نظامي به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند ،‌ […]

نحوه و ضمانت اجراي احکام شوراها ي حل اختلاف

سرآغاز: “اجرا” را در اصطلاح به کار بردن قانون يا به کار بستن احکام دادگاه‌ها يا مراجع رسيدگي اداري يا اسناد رسمي گويند. شوراي حل اختلاف از مصاديق توسعه قضايي در دوره رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي در سيستم قضايي کشور است. اين نهاد به منظور کاهش ميزان ورودي پرونده‌ها به مراجع قضايي با هدف توسعه […]

تمديد 5ساله قانون شوراهاي حل اختلاف

نمايندگان مجلس لايحه حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم را به مدت 5 سال بصورت آزمايشي تصويب كردند. در جلسه علني امروز يكشنبه به بررسي لايحه شوراي حل اختلاف پرداخته و به اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال موافقت كردند.نمايندگان مجلس با 125 راي موافق، 26 راي مخالف و 14 راي ممتنع از مجموع […]