وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ، تضادها و اشتراکات

به نام خدا دانشگاه مفید عنوان مقاله : اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ، تضادها و اشتراکات استاد ارجمند : دکتر ناصر قربا نیا دانشجو : علی باقری- حقوق بین الملل 88 ? چکیده  : طرح مفهوم حقوق بشر در قرن های اخیر و ضرورت توجه به حقوقی که انسان به […]

متن کامل اعلاميه جهانی حقوق بشر

متن کامل اعلاميه جهانی حقوق بشر مقدمه از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي , عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي دهد. از آنجا كه عدم شناسايي و تحقير حقوق نشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده استبشريت را كه روح به […]