دسته: بانک قوانین

قانون برگزاري مناقصات 0

قانون برگزاري مناقصات

فصل اول – كليات ماده 1 – كاركرد الف- اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي...

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها 0

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

ماده 1 ماده واحده ـ كليه وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام باشد، مكلف ميباشند در طرحهاي عمومي...

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

فصل اول: كليات، اهداف و خط مشي فصل دوم: تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان فصل سوم: امور كاردانها و صنوف ساختماني فصل چهارم: مقررات فني و كنترل ساختمان فصل پنجم: آموزش و ترويج...

آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها 0

آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها

با اصلاحات بعدي‌ بخش اول‌: قسمتهاي مختلف ساختمان‌ فصل اول‌: قسمتهاي اختصاصي‌ ماده ۱ ـ قسمتهايي از بنا، اختصاصي تلقي مي‌شود كه عرفاًبراي استفاده انحصاري شريك ملك معين يا قائم مقام او تخصيص‌يافته باشد....

متن كامل آيين‌نامه اداره صندوق تامين خسارت‌هاي بدني 1

متن كامل آيين‌نامه اداره صندوق تامين خسارت‌هاي بدني

در اجراي اصل ۱۲۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در تاريخ ۱۶ تير ۱۳۸۷ در كميسيون اقتصادي مجلس...

قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات 0

قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات

شماره۶۸۳۶۲/۶۰ جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۴۶۸۵۶ مورخ ۱/۴/۱۳۸۷ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اساسنامه...

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي 0

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران لايحه تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه با عنوان لايحه اصلاح مقررات تنظيم و...

ضوابط ارزيابي حافظان قرآن كريم 0

ضوابط ارزيابي حافظان قرآن كريم

ضوابط ارزيابي حافظان قرآن كريم مصوب پانصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ 08/09/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شرح: شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 573 مورخ 8/9/84 ضوابط ارزيابي حافظان قرآن كريم را...

قانون داوری تجاری بین‌المللی‌ 2

قانون داوری تجاری بین‌المللی‌

قانون داوری تجاری بین‌المللی‌ مصوب 26 شهریور 1376 م‌ ـ مصوب 9 مهرماه 1376 ش‌ . ن‌ . فصل اول‌ مقررات عمومی‌ ماده 1 ـ تعاریف و قواعد تفسیر تعریف اصطلاحاتی که در این...

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی 0

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون‌ اشیای فرهنگی  مسروقه یا غیر قانونی خارج شده‌ ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به...

قانون اساسي کانادا 0

قانون اساسي کانادا

قانون اساسي 1867 تصويب‌نامه 30 و 31 مجموعه قوانين ويكتوريا، فصل 3(بريتانياي كبير) (به ضميمة اصلاحات) قانون مربوط به اتحاديه و دولت كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك و همچنين موضوعات مربوط به آنها. [29 مارس...

قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏ 0

قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏

قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏ جمهوري‏ فرانسه‏ و ملتهاي‏ سرزمينهاي‏ ماورا بحار با برخورداري‏ از آزادي‏ كامل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشكيل‏ يك‏ اتحاديه‏ بر اساس‏ برابري‏ و همبستگي‏ اقدام‏ مي‏...

قانون اساسي سوئيس 0

قانون اساسي سوئيس

قانون اساسي سوئيس پيشگفتار 1. تاريخچه كنفدراسيون، به‌عنوان مولود اتحاد دائمي سال 1291 «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعه‌اي سست بنياد از جوامع روستايي و شهري بود. روابط بين ايالت‌هاي كنفدراسيون قديم را نه...

قانون‏ اساسي‏ ژاپن‏ 0

قانون‏ اساسي‏ ژاپن‏

قانون‏ اساسي‏ ژاپن‏ امپراتور مظهر كشور و وحدت‏ مردم‏ است‏. مقام‏ وي‏ از اراده‏ مردم‏ ناشي‏ مي‏ گردد كه‏ قدرت‏ حاكم‏ را در دست‏ دارند. اصل‏1 تاج‏ و تخت‏ امپراتوري‏ مورثي‏ خواهد بود و...

قانون اساسي ايالات متحده امریکا 0

قانون اساسي ايالات متحده امریکا

قانون اساسي ايالات متحده امریکا مقدمه ما مردم ايالات متحده، به منظور تشكيل اتحاديه‌اي كامل‌تر، استقرار عدالت، تأمين آسايش ملي، تضمين دفاع مشترك، ارتقاي رفاه عمومي و حفظ بركات آزادي براي خود و آيندگانمان،...