وکیل پایه یک دادگستری ایلام-جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

بایگانی برچسب: قانون مجازات جدید وتفاوت ان با قانون مجازات سابق

قانون مجازات جدید وتفاوت ان با قانون مجازات سابق

در رابطه با کلیات کلیات قانون که مشتمل بر مواد عمومی است تعاریف و قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان و زمان و بیان قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات ها را در برمی گیرد . در خصوص این موارد گفتنی است . 1 ـ در ماده 5 ، مجازاتی که فرد ایرانی بابت ارتکاب […]