برچسب:  <span>جامعه را دارند</span>

رشته های علوم در

استاد دانشگاه تهران گفت: همه رشته های علوم انسانی ظرفیت مدیریت را دارند اما هر کدام باید جایگاهشان را مشخص کنند. به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله