برچسب: چگونگي مطالبـه

  • مهــريــه و چگونگي مطالبـه و پرداخت آن

    مهــريــه و چگونگي مطالبـه و پرداخت آن بـه زبـان ســاده مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريهاش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد. چگونگي اقدام زوجه براي […]

    Continue Reading