برچسب: چك

  • چگونه چك هاي برگشتي مان را وصول كنيم?

    روش کیفری .ثبتی و حقوقی عده اي هم هستند كه نمي دانند از كجا و چگونه بايد وارد عمل شد تا هر چه زودتر و راحتتر به طلب خود رسيد، بنابراين در اين نوشته سعي مي شود راههاي مختلف رسيدگي به اختلافات ناشي از چك را بيان كنيم تا هر شهروندي كه با چنين مشكلي […]

    Continue Reading