برچسب:  <span>پایان پرونده</span>

قرعه کشی قاضی برای تعیین قاتل و پایان پرونده یک قتل پس از 15 سال

وطن امروز: یک مجرم فراری با قرعه‌کشی قاضی جنایی تهران در قتل خیابانی گناهکار شناخته شد. این دومین‌باری است که با به‌ بن‌بست خوردن تجسس‌ها برای شناسایی