برچسب:  <span>هیئت علمی</span>

دانشگاه پیام ه ۶۰ نفر

رئیس دانشگاه پیام نور بوشهر گفت: باید اعضای هیئت علمی دانشگاه را تا سال ۱۳۹۲ از ۴۰ نفر به ۶۰ نفر در سطح استان افزایش دهیم. خبرگزاری