برچسب:  <span>همزمان</span>

جزئیات تحصیل همزمان دانشجویان در ۲ رشته1389

 رئیس دانشگاه پیام نور از موافقت وزارت علوم با کلیات طرح تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاهی خبر داد و گفت: در صورت نهایی شدن جزئیات طرح

جزئیات تحصیل همزمان دانشجویان در ۲ رشته1389

رئیس دانشگاه پیام نور از موافقت وزارت علوم با کلیات طرح تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاهی خبر داد و گفت: در صورت نهایی شدن جزئیات طرح