برچسب:  <span>هفته آینده</span>

منابع فراگیر پیام‌نور هفته آینده نهایی می‌شود/ افزایش کد رشته‌های فراگیر 89

امین‌ناجی در گفتگو با مهر: منابع فراگیر پیام‌نور هفته آینده نهایی می‌شود/ افزایش کد رشته‌های فراگیر رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور از نهایی شدن منابع آزمون