برچسب:  <span>هشدار درباره</span>

دانشگاه عربی/ دانشگاه اماراتی

خبرگزاری مهر – گروه حوزه و دانشگاه: 75 دانشگاه کشورهای عربی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبارسنجی می شوند که مصر و لبنان دارای بیشترین دانشگاههای