برچسب: نمونه

  • توارث مسلمان و كافر

    نویسنده : اسدالله لطفى از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بيان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مى‏شود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از […]

    Continue Reading

  • نمونه قرارهاي کيفري

    قرارهاي کيفري قرار امتناع از رسيدگي به دليل وجود قرابت نسبي قرار منع پيگرد (تعقيب ) به خاطر فاقد وصف جزايي بودن

    Continue Reading