برچسب: نقش قبض

  • نقش قبض درعقد رهن

    نقش قبض درعقد رهن سيد محمد موسوي بجنوردي تعريف لغوى رهن: رهن، مصدر، يا اسم شى‏ء مرهون است ودر لغت، به معناى ثبات و دوام‏و گاه به معناى حبس نيز به كار مى‏رود. رهن، چيزى است كه در گروِ وام و دين قرار مى‏گيرد.

    Continue Reading