برچسب:  <span>مورد</span>

اطلاعیه های سازمان سنجش در مورد کنکور جامع علمی کاربردی1389

اطلاعيه سازمان سنجش آمـوزش كشور درباره اعلام فهـرست اسامي پذيرفتـه شدگان نهايـي رشته هاي نيمه‌متمركز دوره هاي كارداني علمي- كاربردي پودماني دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي بهمن

اطلاعیه های سازمان سنجش در مورد کنکور فنی و حرفه ای1389

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره برنامه زماني قبلي ثبت نام در آزمون كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي سال 1389 اطلاعيه سازمان سنجش آموزش