برچسب:  <span>مورد کارشناسی</span>

اطلاعیه های سازمان سنجش در ارشدسال 1389

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره معرفي شدگان چند برابر ظرفيت آن دسته از كد رشته‌هاي امتحاني داراي كدرشته محلهاي بورسيه، داراي شرايط خاص و دانشگاهها و