برچسب: موانع ارث

  • قتل از موانع ارث است

    بنام خدا نوشته : دكتر ابوالحسن محمدي قال (ص) “لاميراث للقاتل” ” قتل از موانع ارث است ” ( قانون مدني ) آنچه دراين مقاله مي خوانيم: مقدمه صور مسأله اثر قتل عمدي غير مشروع در ارث علت حرمان قاتل از ارث دليل انساني حكم مسأله قتل عمدي مشروع ، اثر آن در ارث و […]

    Continue Reading