برچسب:  <span>مواد مخدر</span>

قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76

بسمه تعالی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ یکشنبه 15 شهریور ماه 1377 در