برچسب:  <span>مهلت پرداخت دیه</span>

نحوه محاسبه دیه و مهلت پرداخت دیه چگونه است

مطابق ماده‌ی ۱۷ قانون مجازات اسلامی: «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع