برچسب:  <span>منحل شده</span>

سرنوشت رئیس دانشگاه منحل شده "ایران" / ابقای روسای 7 مرکز درمانی

دکتر باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در پی ادغام کلیه واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی تهران احکام